משפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

 

בסמסטר הקרוב נקיים, סדנה במסגרת תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים. מטרת הסדנה היא לייצר שיח אקדמי משותף בתחומי העיסוק של חברי וחברות התוכנית.

המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין 10:30-12:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה במועדים הבאים: 

 

3.5 - גיא פסח
Beyond IP—The Cost of Free: Informational Capitalism in a Post-IP Era

 

10.5 - עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444, החלטת ממשלה 2443, עקרונות הCERT הלאומי

 

14.6 - באדי חסייסי וסיימון פרי
NSM activities and behaviors as predictors of terrorism support and involvement

 

21.6 - פרופ' באדי חסייסי, דר' סימון פרי ומייקל וולפוביץ
CSRCL Workshop: NSM activities and behaviors as predictors of terrorism support and involvement