משפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

לוח מפגשי הסדנה בשנת הלימודים תשע"ח

1) ביום רביעי 6/9/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30-12:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש ידון אביב זוהר בנושא:  Introduction to Bitcoin and Cryptographic Coins

חומר קריאה: http://csrcl.huji.ac.il/sites/default/files/csrcl/files/p104-zohar.pdf

 

2) ביום רביעי 13/9/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30-12:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש ידון פרופ' מיכאל שפירא בנושא: The Human Factor as an Obstacle to Securing the Internet

 

3) ביום רביעי 15/11/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30 - 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש תדון דבורה האוסן-כוריאל בנושא: Evolving International Legal Norms for State and Non-State Activity in Cyberspace: Taking Stock in Light of Recent Developments

חומר קריאה: The Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Rule 1 (Sovereignty), Rule 6 (Due Dilience), Rul

 

4) ביום שני  20/11/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.

בנושא: The First Interdisciplinary Cyber Convention on Behalf of the National Cyber Directorate

 

5) ביום רביעי 29/11/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש ידון ד"ר חיים ויסמונסקי בנושא: עברות ביטוי במרחב הסייבר – קשיי התמודדות.

 

6)  ביום רביעי 6/12/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש ידון Prof. Michael Schmitt בנושא: Sovereignty in cyberspace.

 

7)ביום ראשון 10/12/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים  בחדר 357 בפקולטה למשפטיםץ 
בנושא: The Talinn Manual on Cyber Operations

 

8) ביום שני 11/12/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
בנושא: Cyber Challenges to International Human Rights

 

9)  ביום רביעי 13/12/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש תדון תהילה שוורץ אלטשולר בנושא: אם הטמעת מערכות למידה עמוקה בשירות המדינה מחייבת לכתוב את המשפט המנהלי מחדש?

 

10)  ביום רביעי 27/12/17 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 16:30- 15:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש תדון פרופ' ניבה אלקין-קורן.

 

11)  ביום רביעי  03/01/2018 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש ידון פרופ' ניל גנדל בנושא: Network Knowledge Spillovers in Patents: With an Application to Israel and Cybersecurity.

 

12)  ביום רביעי  10/01/2018 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00.
במפגש ידון Itamar Mann בנושא: Civic Destruction: Privacy in Long-term War

 

13)  ביום רביעי  24/01/2018 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש תדון ד"ר מיכל לביא בנושא: הוצאה מהֶקשר.

 

14)  ביום רביעי  006/03/201 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה. 
במפגש תדון רותם מדזיני בנושא: Regulatory Intermediaries in the European Privacy Regime: How, Why and to What Effect? 

 

15)  ביום שלישי  13/03/2018 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 10:30- 9:00 .
במפגש תדון תמי קצביאן בנושא: Trade Unions in the Internet Age - Challenges and Opportunities.

 

16)  ביום רביעי  25/04/2018 יתקיים מפגש במסגרת הסדנה של תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים.
המפגש יתקיים בין השעות 16:30- 15:00.
במפגש ידון ניל נתנאל בנושא: How Does Fair Use Fare as Legal Transplant? Lessons from Israel.

 

לאתר המרכז לסייבר