מפגש הסדנה במשפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

תאריך: 
ד', 10/05/2017
מיקום: 
חדר יעל, המכון לקרימינולוגיה

 

עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444החלטת ממשלה 2443עקרונות הCERT הלאומי

לרשימת כל המפגשים