ארועים קרובים

<embed>

מפגש הסדנה המחקרית במשפט ציבורי ודיני זכויות אדם