מפגש רביעי של הסדרה "כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא "שילוב אנשים עם מוגבלויות בהשכלה הגבוהה- נגישות והתאמה"