ארועים קרובים

<embed>

שולחן עגול בנושא נגישות שירותים ממשלתיים לתושבי ירושלים המזרחית