אירוע הפתיחה של מרכז אהרון ברק למחקר משפטי בינתחומי