ערב הוקרה מיוחד הפקולטה למשפטים זכרה את עו"ד יגאל ארנון, בוגר המחזור הראשון ומתורמיה הבולטים