טקס הענקת פרס יקיר הפקולטה למשפטים לפרופ׳ יעקב נאמן