מפגשי מחזור

aaaab286b0f76bcbada2d921f773998e

כנס מחזורי בראשית 

מפגש מחזור י"ב (1964)להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור י"ג (1965) – להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור י"ד (1966) – להזמנה, לתמונת המחזורלתכניית הטקס משנת 1966, לגלריית התמונות

מפגש מחזור ט"ו (1967)להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור כ"ב (1974) –להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור כ"ג (1975) – להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור כ"ד (1976) – להזמנה

מפגש מחזור כ"ה (1977) להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור ל"ב (1984) – להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור ל"ג (1985) –להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור ל"ד (1986) – להזמנה

מפגש מחזור ל"ה (1987)להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור מ"ב (1994) – להזמנה

מפגש מחזור מ"ג (1995) – להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור מ"ד (1996) –להזמנה

מפגש מחזור מ"ה (1997) להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור נ"ב (2004) –להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור נ"ג (2005) – להזמנהלגלריית התמונות

מפגש מחזור נ"ד (2006) –להזמנה, לגלריית התמונותלקליפ בוגרי מחזור נ"ד

מפגש מחזור ס"ה (2007) - להזמנהלגלריית התמונות