סיוע לבוגרי הפקולטה הלומדים בחו"ל

aaaab286b0f76bcbada2d921f773998e

לאורך השנים חלק מבוגרי הפקולטה פנו ללימודי המשך מעבר לים. מתוך רצון לעזור לבוגריה, הפקולטה מפעילה מערך ייעוץ לשוקלים נסיעה לצורכי לימודים. בנוסף לזאת, הפקולטה מעניקה תמיכה כספית למספר מאד מצומצם של תלמידים.
מלגות ללימודים בחו"ל מתפרסמות מעת לעת בלוח החדשות באתר הפקולטה.

לשאלות פרטניות בעניין מלגות פנימיות של הפקולטה ניתן לפנות לגב' לבנת יהושע

לאימות תעודות אקדמאיות לקראת יציאה ללימודים בחו"ל, לחצו כאן