הקבוצה הירושלמית לקידום זכויות להט"ב

בשנת 2012 התגבשה קבוצה של כעשרים סטודנטים וסטודנטיות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית במטרה לפעול לקידום זכויות הקהילה הגאה באמצעות המשפט. אין צורך להכביר מילים על חשיבות עולם המשפט להכרה בזכויותיהם של חברי/ות הקהילה הגאה בישראל. בקליפת אגוז ניתן לציין כי מרבית זכויות הקהילה עוגנו באמצעות בתי המשפט, וכי חלק בלתי מבוטל מההכרה, המודעות והלגיטימציה של הקהילה הגאה הושג אגב ובזכות מאבקים משפטיים.

מסיבות אלו, אנו רואים חשיבות רבה בקיומו של שיח ושל עיסוק אקדמי המפתח ומקדם את זכויות הקהילה הגאה, לצד פעילות קלינית אשר תסייע להטמיע ערכים אלו בפרקטיקה המשפטית. לכן, אנו עמלים, בשיתוף הפקולטה למשפטים, להשגת היעדים המפורטים להלן, תוך הכרה בצורך המהותי של חברי/ות הקהילה הגאה בשמירה על זכויותיהם, בקידומם ובהגברת תחושת השייכות והתרומה החברתית של תלמידי הפקולטה – בין אם הם חברי הקהילה הגאה ובין אם לאו – לנושא זה.

בין פעילויותינו ניתן למנות את הקמת פרויקט להגנה על הזכויות של חברי הקהילה בתוך הקליניקה להגנה על זכויות אדם בינלאומיות; הרצאות חודשיות בנושאים שונים בעלי נגיעה ייחודית לקהילה; ארגון כנסים; קידום מחקרים ופרסומים אקדמיים; פעילות עם גורמים מקצועיים ופיתוח הקורסים הנלמדים בפקולטה למשפטים.

הקבוצה הירושלמית פתוחה לכל המעוניינים לתרום לקהילה, ומזמינה אתכם/ן לקחת חלק בפעילותה.