פרסומים

ספר בנושא זכויות להט"ב – בתהליך כתיבה

 

חוברת סיכום כנס פונדקאות בישראל: תמונת מצב ומחשבות לעתיד – בתהליך כתיבה