ימי התאקלמות

ימי התאקלמות לפני פתיחת שנת הלימודים
 

הפקולטה מלווה את תלמידי שנה א' בצעדיהם הראשונים באוניברסיטה. בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים, תקיים הפקולטה, בשני מחזורים, מפגשים בקבוצות קטנות. מפגשים אלה יימשכו שלושה ימים. במסגרת זו תינתן הדרכה בספריה, התלמידים יתוודעו אל המוסדות האוניברסיטאיים והסטודנטיאליים וכן איש לרעהו.