מערכות הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

תלמידות ותלמידים יקרים,

כדי להקל על תלמידנו החדשים ועל מנת לשמור על קבוצות לימוד מאוזנות המזכירות בונה לכל אחד מהתלמידים, בכל אחת מהתכניות, את מערכת השעות האישית בהתאם למסלול לימודיו.

מערכות אלה מפורסמות מטה.

 

ההרשמה לקורסים:

מערכת הרישום לקורסי שנה תפתח  בתאריכים 15/09/2020 – 08/09/2020 ושוב החל מה-22/09/2020 עד ה-31/10/2020. בימים אלה תתבקשו לסמן במערכת הרישום - נט רק את הקורסים על פי המערכת שנבנתה עבורכם:

  • תלמידי התכנית הרגילה (חוג 401): המערכת האישית נקבעת בהתאם למפתח החלוקה למערכות שנה א' במשפטים, להלן.
  • תלמידי התכנית לתואר בוגר במשפטים עם חוג נוסף (חוג 402): במידה וקיים מסלול ייחודי לשילוב (כמופיע במסך הראשון במערכת הרישום – נט), יש לסמן את המסלול במשפטים יחד עם המסלול של החוג השני. הקורסים הינם על פי המערכת באתר.
    יתכן שבצירופים בודדים לא פורסמה מערכת שעות, במקרה כזה אנא צרו קשר עם הילה טיירי.

 

תלמידי משפטים הלומדים משפטים וחוג נוסף שימו לב: יש לעיין ולוודא שהנכם עומדים בחובות הלימודים כנדרש ע"י החוג הנוסף, כמופיע בשנתון האוניברסיטה. במידת הצורך יש לפנות למזכירות החוג הנוסף לבדיקה.

 

שימו לב:

  • המערכות עדיין אינן כוללות את השיבוץ למחקר משפטי. השיבוץ יפורסם בנפרד.
  • הקורס "מבוא למשפט ישראלי לדוברי ערבית" כשמו כך הוא, קורס חובה אך ורק לסטודנטים שערבית הינה שפת אמם. הקורס נועד להקנות כישורי שפה לדוברי ודוברות ערבית ונלמד גם בשפה הערבית. מי שערבית איננה שפת אמו ולא למד במערכת החינוך בשפה הערבית לא יכול להירשם לקורס זה.

 

תכנית רגילה

חלוקה למערכות בתכנית הרגילה (חוג 401) לפי שם משפחה:

סמסטר א'

שם קורס

דיני חוקה

תורת המשפט א'

דיני חוזים

שיטות ומסורות במשפט

מספר הקורס

62113

62110

62115

62120

62301

62206

62257

שם משפחה

א-ר

ש-ת

ש-ת

א-ר

א-ת

א-י

כ-ת

 

שיבוץ לקורס 62121 "כתיבה ומחקר במשפט": 

כתיבה ומחקר תכנית רגילה תשפא

 

סמסטר ב'

שם קורס

דיני עונשין

תורת המשפט ב'

מספר הקורס

62114

62779

62116

62119

שם משפחה

א-י

כ-ת

א-ק

ר-ת

 

שם קורס

מבוא למשפט עברי

מספר הקורס

62102

62100

שעור

שעור

א-י

שעור

כ-ת

 

תרגול א'

ה-י

תרגול א'

כ-ת

 

תרגול ב'

ב-ד

   
 

תרגול ג'

א

   

לפי שם משפחה

מספר מערכת

א' - חד'

מערכת 1

חז' - ש'

מערכת 2

חלוקה לקורס 62121 מחקר משפטי בתכנית הרגילה (חוג 401) לפי שם משפחה:

לפי שם משפחה

קבוצה בקורס 

א' - ז'

קבוצה א'

ח' - יו'

קבוצה ו'

יז' - למ'

קבוצה ג'

לנ' – ת'

קבוצה ד'

  • מערכת מס' 1 
  • מערכת מס' 2
  • שיעורי האשכול ההשוואתי

 

תוכניות במשפטים עם חוג נוסף

שיבוץ לקורס 62121 "כתיבה ומחקר במשפט": בהתאם למפורט כאן.