פסקי דין 1946-1949

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

המ' ת"א 258/46

ב. ברנצויג נ' ליפא יעקובוביץ,

המשפט א

104

(1946)

המ' ת"א 375/46

ד"ר מ. ויטנברג נ' ב. ויטנברג ואח',

המשפט א

84

(1946)

המ' ת"א 697/46

"כור"בע"מ נ' "כור" זכורי ומיללר,

המשפט א

318

(1946)

המ' ת"א 812/46

י. י. שצ'קוצקי נ' רושם הפטנטים וסימני אמצאות,

המשפט א

395

(1946)

הת' ת"א 148/46

ל. פינקלשטיין ואח' נ' א. הרץ,

המשפט א

178

(1946)

ע"א ת"א 100/54

החברה הא"י לקרור והספקה בע"מ נ' ח. שלוסר,

המשפט א

168

(1946)

ע"א ת"א 138/46

צ. ברקוביץ נ' מ. שרייברמן ואח',

המשפט א

346

(1946)

ע"א ת"א 54/46

ב. אבר ו-א. רינצלר נ' א. שמחון ו-א. אולביכיר,

המשפט א

181

(1946)

ת"א ת"א 214/44

א. הנדלר נ' ח. יעקובוביץ,

המשפט א

93

(1946)

ת"א ת"א 398/44

ש. בורישנסקי,

המשפט א

107

(1946)

ע"פ ת"א 87/46

היועץ המשפטי נ' בן-שפרמן,

המשפט ב

5

(1947)

ת"א ת"א 29/46

ש. ו-ח. הגדוס נ' "אסותא" בע"מ ואח',

המשפט ב

132

(1947)

ת"א ת"א 391/46

א. ויסקבר נ' מ. מגילנר ואח',

המשפט ב

165

(1947)

ת"א ת"א 677/46

ד. מינקוביץ נ' מ. הקמן,

המשפט ב

188

(1947)

ת"פ 2/47

היועץ המשפטי נ' יוסף סאלח סאלאמי עלי,

המשפט ב

91

(1947)

בג"צ 4/48

א. מוגלניצקי נ' שר הבטחון ואח',

המשפט ג

326

(1948)

ע"א 257/47

קבוצת זיפזיף נוה-חים בע"מ וה חיים בע"מ נ' האוצר הא"י העברי לחקלאות בע"מ,

פ"ד  א

101

(1948)

ע"א ת"א 274/46

י. מנדלביץ נ' ז. ולפלד ואח',

המשפט ג

93

(1948)

ע"פ 2/48

מחמד מסעוד עבד אל-לוג' נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל,

פ"ד  א

92

(1948)

ע"פ ת"א 132/47

ח. יצחקי נ' היועץ המשפטי,

המשפט ג

253

(1948)

ע"פ ת"א 38/48

היועץ המשפטי נ' ש. מוקיש,

המשפט ג

263

(1948)

בג"ץ 1/49

ס. ש. בז'רנו, ואח' נ' שר המשטרה, ואח'ת,

פ"ד  ב

80

(1949)

בג"ץ 20/49

ש. סידיס נ' יו"ר משרד ההוצל"פ, ירושלים ואח',

פ"ד  ב

877

(1949)

בג"ץ 27/48

שמואל להיס נ' שר-הבטחון, ואח',

פ"ד  ב

153

(1949)

בג"ץ 29/48

לייב וצבי אברמוביץ נ' רשות מוסמכת לצורך תקנות ההגנה, 1939 ו-1945 (י. גרוניק), ואח',

פ"ד  ב

283

(1949)

בג"ץ 39/49

יוסף פישל נ' ראש המטה הכללי של צה"ל, ואח',

פ"ד  ב

665

(1949)

בג"ץ 4/49

י. בלוי נ' ועד הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת של מדינת ישראל, ואח',

פ"ד  ב

89

(1949)

בג"ץ 52/49

האופוטרופוס  על עזבון לבקוביץ נ' יו"ר ההוצל"פ ביהמ"ש המחוזי, ת"א,

פ"ד  ב

860

(1949)

בג"ץ 7/49

מגדל גרשט נ' יו"ר ההוצל"פ ת"א ואח',

פ"ד  ב

327

(1949)

בג"ץ 8/49

ד"ר ה.ב. מנקה נ' המושל הצבאי בירושלים,

פ"ד  ב

130

(1949)

המ' 16/49

יצחק טרכטנגוט נ' אברהם סוסנובסקי, ואח',

פ"ד  ב

525

(1949)

המ' 4/49

מרדכי בר נ' יצחק לדרמן, ואח',

פ"ד  ב

205

(1949)

המ' 8/49

איגנץ קליין נ' מכס קליין ,

פ"ד  ב

360

(1949)

ע"א 1/49

חיים (הנס) עמבור נ' אלכסנדר ורשיצקי ואח',

פ"ד  ב

397

(1949)

ע"א 117/47

אשר שרל נ' חברת "מגן" בע"מ,

פ"ד  ב

599

(1949)

ע"א 15/49

משאלה א. נחמו נ' יוסף צויגל,

פ"ד  ב

616

(1949)

ע"א 166/47

שפיר שותפות לתעשיה ולמסחר נ' שלמה רוזנפלד

פ"ד  ב

393

(1949)

ע"א 185/46

עזבון ינטל מרקוביץ ואח' נ' ויקטור בן סינור, ואח',

פ"ד  ב

216

(1949)

ע"א 186/47

אריה אזולאי נ' שמואל מנדל ,

פ"ד  ב

213

(1949)

ע"א 206/47

הנס ליפשיץ נ' צ'רלס ארנולד

פ"ד  ב

421

(1949)

ע"א 209/47

בנק פולסקה קסה אופייקי בע"מ נ' ח.א. ולירו, ואח',

פ"ד  ב

93

(1949)

ע"א 376/46

אהרון רוזנבאום נ' שיינה מרים רוזנבאום,

פ"ד  ב

235

(1949)

ע"א 39/47

גרטה אשר נ' אבל וישראל בירנבאום,

פ"ד  ב

533

(1949)

ע"א 53/48 51/48

אברהם בורנשטיין ואח' נ' הממונה על רכוש האויב,

פ"ד  ב

310

(1949)

ע"א 8/48

ישראל יצחק לדרמן, ואח' נ' מרדכי בר,

פ"ד  ב

294

(1949)

ע"פ 10/49

היועץ המשפטי נ' פבל פתניאב,

פ"ד  ב

424

(1949)

ע"פ 15/49

חביב סוידאן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

361

(1949)

ע"פ 16/49

יחיאל נחום לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

561

(1949)

ע"פ 20-21/49

ע. עבדול האדי ומ. זערור נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ג

13

(1949)

ע"פ 26/49

היועץ המשפטי נ'  חסין אסעד חמדאן,

פ"ד  ב

837

(1949)

ע"פ 3/49

א. אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי; היועץ המשפטי נ' א. אנדלרסקי,

פ"ד  ב

589

(1949)

ע"פ 42/49

א. נג'ר ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

810

(1949)

ע"פ 5/48

יוסף שרייבר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

148

(1949)

ע"פ 51/49

מרדכי אפלבוים נ' היועץ המשפטי לממשלה,

פ"ד  ב

952

(1949)