פסקי דין 1958

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 127/58

שרגא צביטמן נ' עירית תל-אביב-יפו, ואח',

פ"ד יב

1523

(1958)

בג"צ 140/57

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ נ' הוועדה המחוזית לבניה, י-ם,

פ"ד יב

13

(1958)

בג"צ 19/58

יצחק רוזנטל נ' שר-המשטרה, ואח',

פ"ד יב

253

(1958)

בג"צ 195-199/57

יהודה ליב קום, ואח' נ' יו"ר מועצת רואי-חשבון וחבריה,

פ"ד יב

796

(1958)

בג"צ 234/57

אמריך קליין נ' שר החקלאות, ואח',

פ"ד יב

773

(1958)

בג"צ 30/58

תיאודור הופמן נ' שר-התחבורה, ואח',

פ"ד יב

807

(1958)

בג"צ 31/58

אחמד עבד-אללה אל-קרא נ' נשיא ההוצל"פף חיפה, ואח',

פ"ד יב

684

(1958)

בג"צ 96/58

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יב

1328

(1958)

ד"ג 3/58

שר-האוצר ו-שר-המשחר-והתעשיה נ' אניות מיכל ומשא בע"מ, אח',

פ"ד יב

1849

(1958)

המ' 312/58

כור חברת חרושת ומלאכה בע"מ נ' שמואל הרצברג,

פ"ד יב

1709

(1958)

ע"א 11/57

המוסד לביטוח לאומי נ' א. את י. מלכוב בע"מ,

פ"ד יב

225

(1958)

ע"א 121/58

נתן ו-הרטה צוקר, ואח' נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד יב

1249

(1958)

ע"א 129/56; 132/56

ישעיהו זייברט נ' חיים בישקו, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

40

(1958)

ע"א 137/57

גרוס את נאס בע"מ נ' קופת מלוה וחסכון ב-פ"ת בע"מ,

פ"ד יב

702

(1958)

ע"א 158/57

צמר פלדה בע"מ נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד יב

1778

(1958)

ע"א 18/57

יוסף ו-שמעון מרק נ' הסוכנות היהודית לא"י, ואח',

פ"ד יב

337

(1958)

ע"א 206/58

חכם אליהו גאזי נ' קצין התגמולים,

פ"ד יב

1401

(1958)

ע"א 211/57

ברכה שולמירסקי ואח' נ'  בנימין תיק, ואח',

פ"ד יב

1387

(1958)

ע"א 218/57

מקבל הנכסים הרשמי והמפרק של פלס בע"מ נ' רודולף מאיר,

פ"ד יב

1696

(1958)

ע"א 228/58

נתנאל רוטשטיין נ' משה מלמד, ואח',

פ"ד יב

1439

(1958)

ע"א 24/57

עבד אל-חפיז חאג' עלי מלאח, ואח', נ' עזאת מחמד ג'נדקלו,

פ"ד יב

757

(1958)

ע"א 261/57

א. בן שלום (פרידמן), ואח' נ' צ. דשתי,

פ"ד יב

1409

(1958)

ע"א 269/56

ש. ב. ו-נ. לנדאו, ואח' נ' ד"ר גרנגרוס את ריגר בע"מ,

פ"ד יב

261

(1958)

ע"א 277/55

א. רבינוביץ, ואח' וההסתדרות נ' "סלע" בע"מ, ואח' ו-ערעורים נגדיים,

פ"ד יב

1262

(1958)

ע"א 278/56

סופרגז, חברה להפצת גז בע"מ נ' רפאל מזרחי,

פ"ד יב

394

(1958)

ע"א 285/57

מרצפיה בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו,

פ"ד יב

1590

(1958)

ע"א 33/57

אבא ברעם נ' חיים ו-מלכה פרידמן,

פ"ד יב

626

(1958)

ע"א 382/58

פ.ש. נ' מלכה זיסו-בנטל,

פ"ד יב

1732

(1958)

ע"א 47/57

יוסף גנוט, ואח' נ' אליהו נידרהופר,

פ"ד יב

1235

(1958)

ע"א 74/57

הרי רטנר נ' פלאלום בע"מ (בפירוק),

פ"ד יב

1465

(1958)

ע"א 83/57

מכס לב נ' גרשון ליכטנשטיין,

פ"ד יב

785

(1958)

ע"א 88/57

חנה רוזנברג נ' צפורה קרמרז', ואח',

פ"ד יב

1097

(1958)

ע"א52/57; 56/57

היועץ המשפטי נ' עירית חיפה ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

1745

(1958)

ע"פ 173/57

אהרן ורנר ואח' נ' היועץ המשפטי ן-ערעור נגדי,

פ"ד יב

340

(1958)

ע"פ 181/57

מחמוד כאלד נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

143

(1958)

ע"פ 196/58

ששון עבדוש נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1871

(1958)

ע"פ 2/58

עובדיה ברטי נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

735

(1958)

ע"פ 219/57

היועץ המשפטי נ' שלום רון,

פ"ד יב

679

(1958)

ע"פ 232/58

יוסף לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1742

(1958)

ע"פ 236/57

רפאל כיאט נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

841

(1958)

ע"פ 35/57

אפרים שפירא, ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

245

(1958)

ע"פ 54/57

מנחם דרבסקי ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

655

(1958)

ע"פ 8/58

יעקב שטיינמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1772

(1958)

עמ"מ 1/58

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יב

764

(1958)

עמ"מ 8/57

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יב

900

(1958)