קורסי קיץ

בהתאם להודעות שיפורסמו באתר מעת לעת, האוניברסיטה תאפשר נסיעה של מספר תלמידים בתואר בוגר ו/או מוסמך ללימוד קורס קיץ באירופה בנושאים הקשורים למשפט אירופי, סחר בינלאומי וזכויות אזרח.