תואר בוגר במשפטים

הלימודים לתואר בוגר נמשכים 3.5 שנים (7 סמסטרים) ומורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומסמינריונים בתחומי המשפט השונים: משפט חוקתי, משפט פלילי, דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני קניין, דיני משפחה ומשפט בינלאומי.

הפקולטה מאפשרת לתלמידיה חופש רב בקביעת הרכב לימודיהם לתואר. מקצועות החובה נלמדים בעיקר בשנה הראשונה, והחל בשנה השנייה, התלמידים יכולים לבחור את המקצועות שברצונם ללמוד; הבחירה היא בחלקה מובנית (אשכולות) ובחלקה חופשית לחלוטין (מתוך המאגר הכולל של הקורסים שמציעה הפקולטה). 

הלימודים בפקולטה כוללים מרכיב בינתחומי בולט. הפקולטה מציעה שורה של קורסים מיוחדים בתחומים קשורים כגון משפט ופילוסופיה, משפט וכלכלה, משפט וחברה, משפט וספרות ועוד. הפקולטה גם מעודדת את תלמידיה לשלב את לימודי המשפטים עם לימודים לתואר נוסף במדעי החברה והרוח. כמחצית מתלמידי הפקולטה לומדים לתואר בוגר במשפטים ובחוג נוסף, ונהנים מהקלות בתכנית הלימודים ומיתרונות מיוחדים בסדרי המנהל המוענקים להם במסגרת תכנית זו. 

 

תלמידים מצטיינים יכולים לבחור גם במסלול מואץ המשלב לימודי תואר בוגר ותואר מוסמך במשפטים, ולהשלים את שני התארים ב-4.5 שנים (9 סמסטרים). לימודי המוסמך נועדו לאפשר לתלמידים להעמיק את השכלתם באחד מתחומי ההתמחות במשפטים.

 

הפקולטה מציעה לתלמידי הבוגר שורה של מסגרות להתנסות בעבודה קלינית (במרכז המשפטי הקליני), בעבודה משפטית התנדבותית (במרכז "ברירה"), בעריכת כתבי עת משפטיים (משפטים, חוקים וכתב העת הישראלי למשפט Israel law review) ובסדנאות מעשיות בתחומים שונים. 

 

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים

 

היקף תכנית הלימודים היקף הלימודים לתואר בוגר חד חוגי הוא 142 נקודות זכות ("נז").

היקף הלימודים במשפטים לתואר ראשון בתכנית משותפת הוא 115 נקודות זכות ("נז") וכן לפחות 55 נ"ז נוספות, בהתאם לדרישות החוג האחר.

 לימודי חובה לשם השלמת תואר בוגר

לימודי חובה שנה א'

דיני חוקה

6 נ"ז

דיני עונשין

6 נ"ז

דיני חוזים

6 נ"ז

תורת המשפט א'

3 נ"ז

תורת המשפט ב'

3 נ"ז

מבוא למשפט ישראלי

2 נ"ז

מבוא למשפט השוואתי

2 נ"ז

מבוא למשפט עברי

4 או 6 נ"ז*

כתיבה ומחקר במשפט

2 נ"ז

מבוא למשפט ישראלי לדוברי ערבית

0 נ"ז

סך הכל מינימום

36 נ"ז

 

*במקרה של למידת הקורס בהיקף של 4 נ"ז, יש ללמוד בנוסף את הקורס "מבוא למשפט מוסלמי" (4 נ"ז).

ניתן להוסיף קורסי אבני פינה (פרטים בהמשך).

לימודי חובה שנה ב' 

דיני קניין

6 נ"ז

דיני נזיקין

6 נ"ז

דיון אזרחי

5 נ"ז

*שיטות מחקר

2 נ"ז

 

*תלמידים אשר לומדים עם חוג נוסף במדעי החברה הינם פטורים מקורס שיטות מחקר במשפטים. יש להשלים את הנקודות עם קורסים נוספים במשפטים.

 

החל משנה ב' ניתן להתחיל עם לימודי אשכולות, סמינרים, קורסי אנגלית ובחירה במשפטים.

לימודי אשכול ראשי:

החל מהשנה השנייה, יש ללמוד שישה קורסים לפחות (בתכנית הרגילה) או חמישה קורסים לפחות (בתכנית בוגר עם חוג נוסף) מהקורסים שלהלן

דיני תאגידים

6 נ"ז

דיני מנהל ציבורי

6 נ"ז

דיני משפחה

6 נ"ז

משפט בינלאומי פומבי

6 נ"ז

דיני ראיות

4 נ"ז

דיון פלילי

4 נ"ז

דיני עבודה

6 נ"ז

דיני מיסים

6 נ"ז

דיני קניין רוחני

4 נ"ז

משפט בינלאומי פרטי

6 נ"ז

 

 

לימודי האשכול הבין – תחומי: בתכנית הלימודים הרגילה יש ללמוד קורסים בהיקף של 4 נ״ז לפחות מן הקורסים באשכול זה. בתכנית עם חוג נוסף אין חובה ללמוד קורסים מאשכול זה לכל מי שהתחיל את לימודי התואר מתשפ"א.

לימודי אשכול משווה: יש ללמוד קורס אחד – רק למתחילים טרם תשפ"א

סמינרים: יש ללמוד שני סמינרים במשפטים, בהיקף של 4 נ"ז כל אחד

קורסי אנגלית: יש ללמוד שני קורסים במשפטים בשפה האנגלית ולהיבחן/להגיש מטלה סופית באנגלית, ללא קשר להיקף הנקודות של הקורסים.

אבני פינה: לתלמידי התכנית הרגילה, יש ללמוד קורסי אבני פינה בהיקף של 8 נ"ז, 4 נ"ז מתחום רוח/חברה ועוד 4 נ"ז מתחום ניסויי. לתלמידי התכנית עם חוג נוסף יש ללמוד קורסי אבני פינה בהיקף של 4 נ"ז מהתחום שלא נלמד בחוג השני.

 

לימודי בחירה במשפטים: להשלמת הנקודות.

 

 

משפטים - תואר בוגר חד חוגי

משפטים - תואר בוגר עם חוג נוסף

 

 

מבנה תכנית הלימודים