ארועים קרובים

<embed>

בג״צ חוק ההסדרה: השלכות חוקתיות ובינלאומיות