כנס: היבטים שונים של בעלות על קרקעות במזרח ירושלים