ארועים קרובים

<embed>

"כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא: "מי אחראי על האינטרנט? שינוי חברתי בסביבה דיגיטלית"