ארועים קרובים

<embed>

"כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא: "על עדים, משפטים חוזרים ומה שביניהם"