ארועים קרובים

<embed>

מפגש הסדנה למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט