ארועים קרובים

<embed>

סימפוזיון בנושא שינויים במעמדן של נשים בחברות מסורתיות בישראל