ארועים קרובים

<embed>

סיפמפוזיון על ספרו של פרופ' פטריק מקלם "The Sovereignty of Human Rights"