צדק מעברי ופוליטיקה גלובאלית: היבטים בינלאומיים ומקומיים- כנס בי"ל