הכנס השנתי ה-13 במשפט בינלאומי הומניטרי בשיתוף עם הצלב האדום הבינלאומי