ארועים קרובים

<embed>

הכנס השנתי ה-13 במשפט בינלאומי הומניטרי בשיתוף עם הצלב האדום הבינלאומי