מידע על אודות פרסים ומלגות

קול קורא תשפ"א

הפקולטה למשפטים מעניקה שורה של פרסים על הצטיינות בלימודים, בכתיבת עבודת מחקר ובפעילות חברתית. הפרסים השונים כוללים גם מענק כספי, אך עיקרם הוא הכבוד והיקר הנובעים מההכרה הפומבית בהצטיינות. חלק מהפרסים מוענקים בטקס חגיגי שמתקיים במהלך שנת הלימודים (מועד הטקס מתפרסם במהלך השנה) בהשתתפות התורמים או קרוביהם שבזכות נדיבותם מוענקים הפרסים.


ההחלטה בדבר הענקת הפרסים מתקבלת על דעת ועדת הפרסים של הפקולטה, שבראשה מכהנת פרופ' מיכל שור-עופרי. מרכזת הוועדה היא גב' יפה אליהו וניתן לפנות אליה בכל ענין הקשור לעבודת הוועדה בכתובת yafae@savion.huji.ac.il.  בעקבות פרסום קול-קורא זה להגשת מועמדים לפרסים, תלמידים הרואים עצמם מתאימים לקבלת פרס, יכולים להגיש את בקשותיהם לוועדה. ההחלטה בדבר הענקת הפרסים מבוססת בעיקרה על הישגי התלמידים ועל פעילותם בשנת הלימודים הקודמת לשנת מתן הפרס. לצד הפרסים שהפקולטה מעניקה בהליך של הגשת מועמדות בידי תלמידי הפקולטה, היא מעניקה פרסים נוספים ללא הליך של הגשת מועמדות, בהתאם לנתונים שמצויים בידה ועל דעת ועדת הפרסים.

 לצד הפרסים שהפקולטה מחלקת, לעתים היא מקבלת במהלך השנה הודעות על פרסים ומלגות המחולקים מטעם גופים שונים מחוץ לפקולטה. הודעות אלו מתפרסמות בלוח המודעות באתר הפקולטה, ולכן מומלץ לעיין בו מדי פעם. 

הפקולטה רשאית להחליט שלא לחלק פרס מסוים בשנת לימודים מסוימת, או בנסיבות מתאימות - לחלק את הפרס בין כמה זוכים. החלטותיה של ועדת הפרסים בדבר הזוכים מתפרסמות במהלך השנה.

 

בקשות למלגות ולפרסים ניתן להפנות גם אל:

 1. אתר המלגות והפרסים הכללי של האוניברסיטה העברית
 2. מדור הסיוע באגף למינהל תלמידים שבאוניברסיטה - מעניק מלגות סיוע על בסיס צורך כלכלי
 3. דיקנט הסטודנטים
 4. פרויקט קל"ף מנצח

 

פרסים בהליך הגשת מועמדות

תלמידים בפקולטה, החל בשנה ב' ללימודיהם, רשאים להגיש מועמדות בהתאם לתנאים המפורטים ליד כל פרס.

 

הליך הגשת המועמדות לפרס

ניתן להגיש מועמדות ליותר מפרס אחד. כדי להגיש בקשה לפרס מסוים יש להיכנס לאתר המפורט להלן ולמלא אחר הנדרש. 

כתובת האתר היא: https://sf_prod_hr.formtitan.com/LawAwardRequest

המועד האחרון להגשת הבקשות בשנה זו הוא יום ראשון 24 בינואר 2021 בשעה 10:00 בבוקר (מלבד מלגת גורניצקי על שם עו"ד הגר אלון ז"ל. ראו במסגרת הפרטים על פרס זה להלן).
לבקשה לכל פרס יש לצרף את המסמכים שלהלן (לכל פרס בנפרד), בנוסף למסמכים או פרטים הנדרשים בכל פרס לגופו, אם הם נדרשים.

 1. מכתב בקשה למלגה
 2. קורות חיים
 3. גיליונות ציונים של כל שנות הלימודים בפקולטה
 4. כל חומר רלוונטי אחר לפרס הנדון
 5. מכתבי המלצה (לא חובה. הם חובה רק כאשר הם נדרשים במסגרת הדרישות של הפרס הספציפי).

 

רשימת הפרסים בהליך הגשת מועמדות

 1. פרס נחום עמית: מיועד לתלמידי שנה ב' או ג' לתואר בוגר במשפטים בשנת הלימודים הנוכחית אשר מצטיינים בלימודים וזקוקים לסיוע כלכלי. הבקשה תכלול גם פירוט של הצורך בסיוע כלכלי. הפרס יוענק לשני תלמידים. גובה הפרס כ-4,400 ש"ח לתלמיד/ה.
 2. פרס ע"ש עו"ד יונה בלטמן ז"ל לעבודה מצטיינת בתחום האתיקה של עורכי דין והפרופסיה המשפטית: הפרס יוענק עבור שתי עבודות מצטיינות בתחום האתיקה של עורכי-דין והפרופסיה המשפטית, אשר נכתבו בפקולטה. יש לצרף לבקשה את העבודה. במכתב נלווה יש להציג את עיקרי העבודה וכן לציין את הציון שניתן בגינה. יש לצרף הוכחה על הציון שניתן.
  א. עבודה מצטיינת בהיקף של 3 עמודים לפחות. גובה הפרס כ-1870 ₪.
  ב. עבודה מצטיינת בהיקף של 10 עמודים לפחות. גובה הפרס כ-3730 ₪.
 3. פרס אריה (פפה) פלדמן: מיועד לתלמידים לתואר בוגר או מוסמך בפקולטה המצטיינים בלימודים, בעשייה חברתית ובעלי כישרון אמנותי. הבקשה תכלול גם פירוט של העשייה החברתית ושל הכישרון האמנותי (רצוי לצרף המלצות על העשייה החברתית). הפרס יוענק לתלמיד אחד או לשני תלמידים לפי שיקול דעת הועדה. גובה הפרס (הכולל) הוא כ-2,400 ש"ח.
 4. פרס דייזי ועו"ד אדגר מירון: מיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית בשנה ב', ג' או ד' לתואר בוגר במשפטים, שהם או אחד מהוריהם נולדו ברומניה. הבקשה תכלול פירוט בדבר זהות האדם שמוצאו מרומניה. גובה הפרס כ–1,300 ש"ח.
 5. פרס מצוינות חברתית-אקדמית של התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים: הפרס מיועד לסטודנטים/ות ערבים/ות לתואר בוגר, על בסיס שילוב תרומה ועשייה חברתית ייחודית לקידום ולרווחת הסטודנטים הערבים בפקולטה עם הישגיות אקדמית בשנה"ל תשע"ט (ממוצע מעל 78). ניתן להגיש מועמדות עצמית, או להגיש מועמד/ת אחר לפרס, תוך פירוט התרומה החברתית לקהילת הסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים בשנה"ל תש"פ. יש לצרף קורות חיים וגליון ציונים. רצוי להוסיף מכתב המלצה. גם חברי סגל אקדמי ומנהלי מוזמנים להמליץ על זוכה במילגה. 
 6. פרס אברהם אגמון: מיועד לתלמידי שנה ב' או ג' לתואר בוגר במשפטים, אשר מצטיינים בתחום של משפט ציבורי. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-8,900 ש"ח.
 7. פרס אירווינג-איזידור ויינברג: מיועד לתלמידי שנה ד' שילמדו קורס אחד לפחות בפקולטה (או בחוג נוסף) גם בסמסטר ב' של שנה זו, ושכתבו בפקולטה עבודה סמינריונית שקיבלה ציון 90 ומעלה באחד התחומים: שלטון מקומי; שפיטה; סמכויות של רשויות שלטון שונות כגון הכנסת, הממשלה, הרשות לניירות ערך; שיקול דעת התביעה בהעמדה לדין פלילי. יש לצרף את העבודה הסמינריונית. יש לציין את שם הקורס/ים שיילמד/ו בסמסטר ב'. גובה הפרס הכולל כ-5,700 ש"ח. 
 8. פרס יעקב הרצוג: ניתן על הצטיינות בלימודי משפט עברי בתואר מוסמך או דוקטור במשפטים, למי שלומד השנה לתארים אלו. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-3,300 ש"ח.
 9. פרס יעקב רבינוביץ': מיועד לתלמידים מצטיינים במשפט עברי הזקוקים לתמיכה כלכלית. הבקשה תכלול גם הסבר בדבר הצורך בסיוע כלכלי. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-1,600 ש"ח.
 10. פרס רחמן בחנה: מיועד לתלמידי הפקולטה הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית לתואר מוסמך או דוקטור למשפטים. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת או שניים, על עבודה מצטיינת במשפט עברי שנכתבה במסגרת הלימודים בפקולטה. גובה כל פרס  הוא כ-8,000 ₪, והוא יוענק בטקס נפרד מהטקס הכללי.
 11. פרס דבורית פלס : הפרס מיועד לתלמיד.ה הלומד.ת בשנה זו בשנה ב-ג במשפטים, אשר מצטיינ.ת בלימודים ובעשייה חברתית, וזקוק.ה לסיוע כלכלי. בבקשה יש לפרט את העשייה החברתית (רצוי לצרף המלצות), וכן את הצורך בסיוע כלכלי. גובה הפרס כ-1,000  ₪.
 12. מלגות גורניצקי על שם ע"ד הגר אלון (ז"ל): תלמידי ותלמידות שנה ב בשנת הלימודים תשפ"א, אשר נמצאים ברשימת הדיקן בגין הישיגיהם בשנת הלימודים הקודמת, מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגת הצטיינות זו. הקריטריונים לקבלת הפרס הם הצטיינות בלימודים, ובנוסף על כך הוועדה תחליט לפי שיקול דעתה על התחשבות בגורמים נוספים כגון תרומה חברתית או צורך כלכלי. במכתב הבקשה לפרס מגיש/ת הבקשה יכולים לציין כל עניין שעשוי לדעתם להצדיק את מתן הפרס להם/ן. המלגה תינתן לשלושה תלמידים/ות והוא יהיה בערך בגובה של כ-5,000 ₪.
  בנוסף על המלגה תיבחן ע"י משרד גורניצקי, האפשרות להציע לזוכים עבודה במשרד לתקופה של כחודש במהלך חופשת הקיץ שבין השנה השנייה והשלישית ללימודים, בתמורה לשכר עבודה כמקובל במשרד לעבודת סטודנטים. הכוונה היא לחשוף את הסטודנטים לעבודה פרקטית במשרד מסחרי ולהקנות ערך מוסף. הסכמה לעבוד עבודה זו אינה תנאי לקבלת המלגה, אבל מי שרוצה בכך יכול/ה להוסיף למכתב הבקשה למלגה התייחסות לכך שהוא/היא יהיו מעוניינים בעבודה כזו, אם תוצע לו.
  תלמידים/תלמידות המופיעים ברשימת הדיקן כנ"ל מוזמנים להגיש את הבקשות לקבלת המלגה הנדונה. הבקשה תכלול:
  קורות חיים. ב) מכתב בקשה מפורט לקבלת המלגה. ג) גליונות ציונים של שנה א.
  יש להגיש את הבקשה כולל המסמכים הנדרשים עד שבעה ימי עבודה (כלומר לא כולל שישי ושבת) מאז פירסום רשימת הדיקן הסופית (לא כולל היום שבו הרשימה פורסמה) – עד שעה 23:00 ביום החמישי. אם המועד האחרון הנ"ל ייצא מוקדם מהתאריך הכללי להגשת שאר הבקשות (24 בינואר 2021 בשעה 10:00 בבוקר) ניתן יהיה להגיש את הבקשות למלגה זו עד המועד האחרון להגשת כלל הבקשות. 
  כדי לראות דף זכרון על עו"ד הגר אלון ז"ל יש ללחוץ כאן.
 1. פרס בירק לסטודנטים מצטיינים בקליניקות: הפרס יוענק לשני סטודנטיום.יות לתואר בוגר (בשנה ג' או ד' בתשפ"א) לפי הקריטריונים הבאים: הצטיינות מיוחדת בעבודה בקליניקות המשפטיות בשנה שקדמה לקבלת הפרס (תש"ף), הצטיינות בלימודים, ונזקקות כלכלית.
  בנוסף לחומרים שפורטו במבוא לקול הקורא, על מכתב הבקשה לפרס לכלול גם תיאור של עמידת הסטודנט.ית בתנאים הנ"ל, כולל תיאור העבודה שבוצעה בקליניקה הרלבנטית. כן יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הקליניקה.  הפרס יוענק בטקס אוניברסיטאי נפרד של הענקת פרסי אליס ואלמה בירק, שעתיד להתקיים באביב 2021. גובה הפרס כ – 7,000 ₪.

 

 פרסים ללא הגשת מועמדות

 1. פרס הרקטור.
 2. פרס הדיקן.
 3. פרס טבי מילר:  לתלמידים מצטיינים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית בשנים ב', ג' או ד' בתכנית לימודים לתואר בוגר במשפטים ובחוג נוסף אחר, או לתואר בוגר במשפטים ומוסמך במינהל עסקים או בקרימינולוגיה, המופיעים ברשימת הדיקן ואשר לא מקבלים בשנת הלימודים הנוכחית פרס רקטור או פרס דיקן. הפרס יחולק בין מספר תלמידים
 4. פרס אייזנברג משהלתלמידה מצטיינת הלומדת לתואר בוגר במשפטים
 5. פרס ע"ש עו"ד צבי קלירלתלמיד/ה מצטיין/ת
 6. פרס משרד ש. הורוביץ ושות': על הצטיינות בלימודים ונזקקות כלכלית.
 7. פרס שנרךלתלמיד/ה מצטיין/ת במשפט עברי
 8. פרס דינה ודוד וולףלתלמידים מצטיינים.  
 9. פרס ליונל כהןלתלמידים מצטיינים.
 10. פרס דוד ורות באורעל הצטיינות בלימודים המלווה בצורך בסיוע כלכלי. הפרס מוענק תוך התחשבות בהמלצות מדור הסיוע של האוניברסיטה. הפרס יוענק למספר תלמידים, החל משנה ב'.
 11. פרס השופט שלום קסאןעל הצטיינות בלימודים המלווה בצורך בסיוע כלכלי. הפרס מוענק תוך התחשבות בהמלצות מדור הסיוע של האוניברסיטה. הפרס יוענק למספר תלמידים.
 12. פרס אברהם ספירס: פרס בגין הצטיינות בתחרויות בינלאומיות במשפט מבוים בתחום של משפט בינלאומי פומבי.
 13. פרס אוברלנדר: פרס בגין הצטיינות בתחרויות בינלאומיות במשפט מבוים בתחום של משפט בינלאומי פומבי.
 14.  פרס גוד:  על הצטיינות בלימודי קרימינולוגיה. הזוכה בפרס זה נקבע על-ידי המכון לקרימינולוגיה.
 15. פרס משרד פישר, בכר, חן, אוריון, וול ושות: על הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.
 16. פרס גרינוולד: על הצטיינות בדיני משפחה.
 17. פרסי הצטיינות אקדמית של התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערביםהפרסים יוענקו ללא הגשת מועמדות, על בסיס הישגים אקדמים בלבד של סטודנטים ערבים לתואר בוגר. בממוצע הציונים המזכה בפרס יכללו אך ורק קורסים בפקולטה למשפטים, וחישוב הממוצע יהיה על בסיס שנתי, ובתנאי שהתלמידים עברו בהצלחה את כל קורסי החובה וקורסי אשכול ראשי שהיו רשומים להם באותה שנה. גובה הפרס משתנה משנה לשנה ונקבע לפי מספר הזוכים באותה שנה.
 18. פרס ג'ורג' ובר – למאמר סטודנטיאלי מצטיין שפורסם בכתב עת ישראלי בשנה שחלפה (תש"ף).  
 19. פרס Goldrein & de Haas –לסטודנט.ית לתואר בוגר על הפגנת יושרה, מחויבות ועבודה קשה.