מידע על אודות פרסים ומלגות

הפקולטה למשפטים מעניקה שורה של פרסים על הצטיינות בלימודים, בכתיבת עבודת מחקר ובפעילות חברתית. הפרסים השונים כוללים גם מענק כספי, אך עיקרם הוא הכבוד והיקר הנובעים מההכרה הפומבית בהצטיינות. חלק מהפרסים מוענקים בטקס חגיגי שמתקיים במהלך שנת הלימודים (מועד הטקס מתפרסם במהלך השנה) בהשתתפות התורמים או קרוביהם שבזכות נדיבותם מוענקים הפרסים.

ההחלטה בדבר הענקת הפרסים מתקבלת על דעת ועדת הפרסים של הפקולטה, שבראשה מכהן ד"ר יצחק קוגלר. מרכזת הוועדה היא גב' יפה אליהו, וניתן לפנות אליה בכל עניין הקשור לעבודת הוועדה. 

בעקבות פרסום 'קול קורא' להגשת מועמדות לפרסים, תלמידים הרואים עצמם מתאימים לקבלת הפרס, יכולים להגיש את נימוקיהם לוועדה. ההחלטה בדבר הענקת הפרסים מבוססת בעיקרה על הישגיהם של התלמידים ועל פעילותם בשנת הלימודים הקודמת לשנת מתן הפרס. לצד הפרסים שהפקולטה מעניקה בהליך של הגשת מועמדות בידי תלמידי הפקולטה, היא מעניקה פרסים נוספים ללא הליך של הגשת מועמדות, בהתאם לנתונים שמצויים בידה ועל דעת ועדת הפרסים.

 

לצד הפרסים שהפקולטה מחלקת, לעתים היא מקבלת במהלך השנה הודעות על פרסים ומלגות המחולקים מטעם גופים שונים מחוץ לפקולטה. הודעות אלו מתפרסמות בלוח המודעות באתר, ולכן מומלץ לעיין בו מדי פעם. 

הפקולטה רשאית להחליט שלא לחלק פרס מסוים בשנת לימודים מסוימת או בנסיבות מתאימות - לחלק את הפרס בין כמה זוכים. החלטותיה של ועדת הפרסים בדבר הזוכים מתפרסמות במהלך השנה.

 

בקשות למלגות ולפרסים ניתן להפנות גם אל:

 

פרסים בהליך הגשת מועמדות

תלמידים בפקולטה, החל בשנה ב' ללימודיהם, רשאים להגיש מועמדות בהתאם לתנאים המפורטים ליד כל פרס.

 

הליך הגשת המועמדות לפרס

ניתן להגיש מועמדות ליותר מפרס אחד. יש לשלוח את הבקשה לקבלת פרס למייל:

Law-prizes-scholarships@mail.huji.ac.il

בשורת הנושא של המייל, יש לכתוב את שם הפרס שאליו מתייחסת הבקשה. אם נשלחות בקשות ליותר מפרס אחד, יש לשלוח מייל נפרד לכל פרס, ובכל מייל נפרד כזה יש לכתוב בשם הנושא את שם הפרס שאליו מתייחסת הבקשה.
המועד האחרון להגשת הבקשות בשנה זו הוא יום שני 18 בדצמבר 2017 בשעה 11:00 בבוקר (מלבד פרס בלטמן, ראו בפרטים על פרס זה).
לבקשה יש לצרף מסמכים אלו (לכל פרס בנפרד):

 1. מכתב בקשה למלגה
 2. קורות חיים
 3. גיליונות ציונים של כל שנות הלימודים בפקולטה
 4. כל חומר רלוונטי אחר לפרס הנדון
 5. מכתבי המלצה (לא חובה).

 

פרסים על הצטיינות בלימודים ו/או על עשייה חברתית

 1. פרס טבי מילר: מיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית בשנים ב', ג' או ד' בתכנית לימודים לתואר בוגר משותף במשפטים ובחוג אחר או לתואר בוגר במשפטים ומוסמך במינהל עסקים או בקרימינולוגיה, ואשר לא מקבלים בשנת הלימודים הנוכחית פרס רקטור או פרס דיקן. הפרס יוענק למספר תלמידים מבין התלמידים המופיעים ברשימת הדיקן. גובה הפרס משתנה משנה לשנה, והוא לרוב כ-1,000 ש"ח לתלמיד/ה.
 2. פרס נחום עמית: מיועד לתלמידי שנה ב' או ג' לתואר בוגר במשפטים בשנת הלימודים הנוכחית אשר מצטיינים בלימודים וזקוקים לסיוע כלכלי. הבקשה תכלול גם פירוט של הצורך בסיוע כלכלי. הפרס יוענק לשני תלמידים. גובה הפרס כ-4,500 ש"ח לתלמיד/ה.
 3. פרס ע"ש עו"ד יונה בלטמן ז"ל לעבודה מצטיינת בתחום האתיקה של עורכי דין והפרופסיה המשפטית: הפרס יוענק עבור שתי עבודות מצטיינות בתחום האתיקה של עורכי-דין והפרופסיה המשפטית, אשר נכתבו בפקולטה. יש לצרף לבקשה את העבודה. במכתב נלווה יש להציג את עיקרי העבודה וכן לציין את הציון שניתן בגינה. יש לצרף הוכחה על הציון שניתן. בקשות לפרס זה ניתן להגיש עד יום רביעי 10 בינואר 2018 בשעה 11:00 בבוקר.
  א.      עבודה מצטיינת בהיקף של 3 עמודים לפחות. גובה הפרס כ-1870 ₪
  ב.      עבודה מצטיינת בהיקף של 10 עמודים לפחות. גובה הפרס כ-3730 ₪.
 4. פרס אריה (פפה) פלדמן: מיועד לתלמידים לתואר בוגר או מוסמך בפקולטה המצטיינים בלימודים, בעשייה חברתית ובעלי כישרון אמנותי. הבקשה תכלול גם פירוט של העשייה החברתית ושל הכישרון האמנותי (רצוי לצרף המלצות על העשייה החברתית). הפרס יוענק לתלמיד אחד או לשני תלמידים. גובה הפרס (הכולל) הוא לרוב כ-3,000 ש"ח.
 5. פרס דבורית פלס: הפרס מיועד לתלמידים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית בשנה ב' או ג' לתואר בוגר במשפטים, מצטיינים בלימודים ובעשייה חברתית וזקוקים לסיוע כלכלי (יש לצרף קורות חיים ולציין תאריך לידה + תמונה). הבקשה תכלול גם פירוט בדבר העשייה החברתית והצורך בסיוע כלכלי (רצוי לצרף המלצות על העשייה החברתית). גובה הפרס כ-1,000 ש"ח לתלמיד.
 6. פרס דייזי ועו"ד אדגר מירון: מיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית בשנה ב', ג' או ד' לתואר בוגר במשפטים, שהם או אחד מהוריהם נולדו ברומניה. הבקשה תכלול פירוט בדבר זהות האדם שמוצאו מרומניה. גובה הפרס הוא לרוב כ–1,000 ש"ח.
 7. פרס משרד עו"ד קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושו"ת: הפרס מיועד לתלמיד/ה לתואר בוגר בשנת הלימודים הנוכחית על עבודה מצטיינת בדיני נזיקין שנכתבה בפקולטה למשפטים בירושלים, שקבלה ציון 92 לפחות. יש לצרף את העבודה, והוכחה על הציון. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת וגובהו הוא כ- 4,500 ש"ח.
 8. פרס מצוינות חברתית-אקדמית של התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים: הפרס מיועד לסטודנטים/ות ערבים/ות לתואר בוגר, על בסיס שילוב תרומה ועשייה חברתית ייחודית לקידום ולרווחת הסטודנטים הערבים בפקולטה עם הישגיות אקדמית בשנה"ל תשע"ז (ממוצע מעל 80). גובה הפרס משתנה משנה לשנה. ניתן להגיש מועמדות עצמית או להגיש מועמד/ת אחר לפרס בכתב, תוך פירוט התרומה החברתית לקהילת הסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים בשנה"ל תשע"ז, עד יום 15.2.18 לדואל: bana.shoughry@mail.huji.ac.il    קול קורא להגשת מועמדות 

   

פרסים על הצטיינות במשפט ציבורי

 1. פרס אברהם אגמון: מיועד לתלמידי שנה ב' או ג' לתואר בוגר במשפטים אשר מצטיינים בתחום של משפט ציבורי. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-9,300 ש"ח.
 2. פרס אירווינג-איזידור ויינברג: מיועד לתלמידי שנה ד' שילמדו קורס אחד לפחות בפקולטה או בחוג משותף גם בסמסטר ב' של שנה זו, ושכתבו בפקולטה עבודה סמינריונית שקיבלה ציון 90 ומעלה באחד התחומים: שלטון מקומי; שפיטה; סמכויות של רשויות שלטון שונות כגון הכנסת, הממשלה, הרשות לניירות ערך; שיקול דעת התביעה בהעמדה לדין פלילי. יש לצרף את העבודה הסמינריונית. יש לציין את שם הקורס/ים שיילמד/ו בסמסטר ב'. גובה הפרס הכולל כ-4,000 ש"ח. 

    

פרסים על הצטיינות במשפט עברי

 1. פרס יעקב הרצוג: ניתן על הצטיינות בלימודי משפט עברי בתואר מוסמך או דוקטור במשפטים. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-3000 ש"ח.
 2. פרס יעקב רבינוביץ': מיועד לתלמידים מצטיינים במשפט עברי הזקוקים לתמיכה כלכלית. הבקשה תכלול גם הסבר בדבר הצורך בסיוע כלכלי. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-1,700 ש"ח.
 3. פרס רחמן בחנה: מיועד לתלמידי הפקולטה הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית לתואר מוסמך או דוקטור למשפטים. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת על עבודה מצטיינת במשפט עברי שנכתבה במסגרת הלימודים בפקולטה. גובה הפרס הצפוי הוא כ-7,000 ₪, והוא יוענק בטקס שייערך בחוג למחשבת ישראל.

 

פרסים ללא הגשת מועמדות

פרסים על הצטיינות בלימודים לתלמידי תואר בוגר במשפטים

 1. פרס הרקטור.
 2. פרס הדיקן.
 3. פרס אייזנברג משה: לתלמידה מצטיינת הלומדת לתואר בוגר במשפטים. 
 4. פרס ע"ש עו"ד צבי קליר: לתלמיד/ה מצטיין/ת. 
 5. פרס שנרך: לתלמיד/ה מצטיין/ת במשפט עברי. 
 6. פרס דינה ודוד וולף: לתלמידים מצטיינים לתואר בוגר הנמנים עם רשימת הדיקן. 
 7. פרס ליונל כהן: לתלמיד/ה המצטיין/ת מבין מקבלי תואר הבוגר בשנת הלימודים הנוכחית.
 8. פרס ג'ורג' לייקין: לתלמידים מצטיינים לתואר בוגר הנמנים עם רשימת הדיקן. 
 9. פרס ארתור לנדאו: לתלמידים מצטיינים לתואר בוגר הנמנים עם רשימת הדיקן. 
 10. פרס דוד ורות באור: על הצטיינות בלימודים המלווה בצורך בסיוע כלכלי. הפרס מוענק תוך התחשבות בהמלצות מדור הסיוע של האוניברסיטה. הפרס יוענק למספר תלמידים. 
 11. פרס השופט שלום קסאן: על הצטיינות בלימודים המלווה בצורך בסיוע כלכלי. הפרס מוענק תוך התחשבות בהמלצות מדור הסיוע של האוניברסיטה. הפרס יוענק למספר תלמידים. 
 12. פרס אברהם ספירס: פרס בגין הצטיינות בתחרויות בינלאומיות במשפט מבוים בתחום משפט בינלאומי פומבי. 
 13. פרס אוברלנדר: פרס בגין הצטיינות בתחרויות בינלאומיות במשפט מבוים בתחום משפט בינלאומי פומבי.
 14. פרס מרים בן-פורת: מיועד לתלמידי הפקולטה אשר מצטיינים בלימודים וכן בעשייה חברתית ושיקבלו את תואר הבוגר בטקס שייערך בשנת הלימודים הנוכחית.
 15. פרס רוגוב: לתלמיד/ה מצטיין/ת בדיני עבודה.
 16. פרס ליונל יעקובסון:  לתלמידים מצטיינים לתואר בוגר הנמנים עם רשימת הדיקן.
 17. פרס ג'וזף דינסקי: לתלמידים מצטיינים לתואר בוגר הנמנים עם רשימת הדיקן
 18. פרס הרמן קליין: לתלמידים מצטיינים לתואר בוגר הנמנים עם רשימת הדיקן.
 19. פרס יוליוס סטון: לתלמיד/ה מצטיין/ת הלומד/ת  לתואר מוסמך או לתואר דוקטור, על הצטיינות בפילוסופיה של המשפט.
 20. פרס סם פרידמן: על הצטיינות במשפט מבוים.
 21. פרס גוד: על הצטיינות בלימודי קרימינולוגיה. הזוכה בפרס זה נקבע על-ידי המכון לקרימינולוגיה.
 22. פרס משרד עו"ד ש. הורביץ ושו"ת: לתלמיד/ה מצטיין/ת.
 23. פרס גרינוולד: על הצטיינות בדיני משפחה.
 24. פרסי הצטיינות אקדמית של התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים: הפרסים יוענקו ללא הגשת מועמדות, על בסיס הישגים אקדמים בלבד של סטודנטים ערבים לתואר בוגר. בממוצע הציונים המזכה בפרס יכללו אך ורק קורסים בפקולטה למשפטים, וחישוב הממוצע יהיה על בסיס שנתי, ובתנאי שעברו בהצלחה את כל קורסי החובה וקורסי אשכול ראשי שהיו רשומים להם באותה שנה. גובה הפרס משתנה משנה לשנה ונקבע לפי מספר הזוכים באותה שנה.