ייעוץ והרשמה

רישום לתואר ראשון במשפטים

הרישום לתואר בוגר במשפטים לא נעשה ישירות בפקולטה למשפטים אלא באמצעות מערכת הרישום שבאתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית. ניתן לפנות ישירות למדור רישום וקבלה של האוניברסיטה ולקבוע פגישת ייעוץ במדור.

לפני הרישום, מומלץ לבדוק את סיכויי הקבלה לתואר בוגר במשפטים ולתואר בוגר במשפטים עם חוג נוסף באמצעות מחשבון סיכויי קבלה לשנת הלימודים הרלוונטית.

לבחינת ההבדלים בין שני המסלולים, מומלץ לעיין בתכנית הלימודים במסלול החד-חוגי ובתכנית לתואר בוגר עם חוג נוסף וכן בהוראות תקנון הפקולטה לעניין תכנית הלימודים. כמו כן, ניתן לפנות לרכזת לימודי הבוגר לקבלת מידע כללי על חוגים נוספים אפשריים במסגרת תכנית זו.

מועמדים אשר לא התקבלו ללימודים או שאינם עומדים ברף הקבלה לשנת הלימודים רשאים לפנות לוועדת ערעורים.

 

מועמדים בעלי תואר בוגר קודם

מועמדים אשר השלימו תואר ראשון קודם, יכולים לחשב את סיכויי הקבלה שלהם באמצעות מחשבון סיכוי קבלה לשנת הלימודים הרלוונטית לפי ממוצע ציוני תואר הבוגר. בעלי תואר בוגר קודם שיתקבלו ללימודים במסלול החד חוגי במשפטים, יקבלו זיכוי עד 14 נ"ז בהתאם לשיקול דעתה של הפקולטה, ויהיו רשאים לסיים את התואר הראשון במשפטים ב-3 שנים במקום ב-3.5 שנים.

 

מועמדים הלומדים במוסדות אחרים

תלמידי שנה א' מצטיינים לתואר בוגר במשפטים במוסדות אקדמיים אחרים בישראל הרוצים לעבור ללמוד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, יכולים להגיש בקשה להתקבל ישירות לשנה ב'. את המועמדות יש להגיש לאגף למנהל תלמידים כמפורט להלן.

 

רישום לתואר ראשון בקרימינולוגיה

פרטים נוספים על תהליך ההרשמה באתר המכון לקרימינולוגיה.

 

רישום לשנה ב' של תואר בוגר במשפטים

תלמידי שנה א' מצטיינים לתואר בוגר במשפטים במוסדות אקדמיים אחרים בישראל הרוצים לעבור ללמוד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, יכולים להגיש בקשה להתקבל ישירות לשנה ב'. את המועמדות יש להגיש עד ה-31.8.2023 באמצעות רישום מקוון לאוניברסיטה.

תנאי סף

  1. השלמת לימודי השנה הראשונה לקראת תואר בוגר במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל;
  2. ציון המעניק פטור מלימודי אנגלית (באמצעות פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם/לימודי אנגלית אוניברסיטאיים בלבד).

קבלת מועמדים לשנה ב' תיעשה מבין המועמדים העומדים בתנאי הסף, ובהתבסס על ציוני המועמדים בשנה א', ציוניהם בבחינה הפסיכומטרית ובהתאם למספר המקומות הפנויים. 

 

השלמות

תלמידים שהתקבלו לשנה ב' נדרשים להשלים את לימודיהם בהתאם לדרישות הפקולטה לקבלת תואר בוגר.

 

הגשת מועמדות לשנה ב'

הגשת מועמדות לשנה ב' מחייבת רישום באמצעות האגף למינהל תלמידים בצירוף המסמכים שלהלן ולא יאוחר מתאריך 31.8.2023:

  1. גיליון ציונים רשמי מלא
  2. אישור על ציון פסיכומטרי
  3. אישור על פטור באנגלית (פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם/לימודי אנגלית אוניברסיטאיים בלבד)
  4. סילבוסים רשמיים

 

קבלת מידע וייעוץ בענייני מועמדות לתואר בוגר:

 

לחצו כאן לרישום לתארים מתקדמים

 

רישום לתואר מוסמך במשפטים או בקרימינולוגיה

פאולה צמח, רכזת לימודי מוסמך במזכירות תלמידים, דוא"ל paulaz@savion.huji.ac.il  טלפון: 02-5882545
מידע על תואר מוסמך בקרימינולוגיה
מידע על תואר מוסמך במשפטים

 

רישום לתואר מוסמך בתכנית מואצת

גב' יפה אליהו, טלפון 02-5883880, פקס 02-5823042, דוא"ל  yafae@savion.huji.ac.il
למידע מלא על התכנית לחצו כאן.

בקרו אותנו גם בפייסבוק

 

רישום לתואר מוסמך באנגלית 

L.L.M. Programs in English at the Hebrew University of Jerusalem Law Faculty
Click here for details

 

רישום לתואר דוקטור במשפטים

לפרטים היכנסו לשנתון הפקולטה
כמו כן, ניתן לפנות לגב' יפה אליהו, רכזת דוקטורנטים: 
טלפון 02-5883880, פקס 02-5823042, דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מידע על תואר דוקטור במשפטים