ארועים קרובים

<embed>

סימפוזיון - המעבר של מזרח גרמניה מאז האיחוד מחדש של 1990