הסדנה למשפט פרטי ומסחרי

 

מועד: סמסטר ב, תשע"ז, יום ב, 14:30–16:00, חדר 119

דרכי התקשרות עם המרצה: טל': (ב) 02-5823845, (סל' איל) 0524-510121; (סל' דפנה) 0524-464066)
דוא"ל: eyal.zamir@mail.huji.ac.il; daphna.lewinshon-zamir@mail.huji.ac.il

 

תיאור כללי

הסדנה מיועדת לדיון במחקרים בתחומי המשפט הפרטי והמסחרי. בכל מפגש יידונו מאמר או טיוטא של מאמר העוסק בתחומים אלה. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחומים השונים של המשפט הפרטי והמסחרי, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המאמרים יכללו נקודות-מבט מגוונות על המשפט הפרטי והמסחרי, לרבות ניתוחים של המשפט מתוכו, ניתוחים השוואתיים, היסטוריים ובינתחומיים מגוונים (פילוסופיים, כלכליים, פסיכולוגיים, פמיניסטיים וכדומה). לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יציג המחבר את המאמר ובעקבות הצגה זו יתקיים דיון שבו ייטלו חלק משתתפי הסדנה. על התלמידים המשתתפים בסדנה להגיש תגובה קצרה בכתב (בהיקף של 2 עד 4 עמודים) ביחס לעשרה מאמרים לפחות מבין אלה שיוצגו בסדנה. התגובות יוגשו לפני המפגש שבו יידון המאמר. התגובות אינן אמורות לתאר את המאמר, אלא לבקר אותו או להציע הצעות לשיפורו. הן יכולות להצביע על הנחות בעייתיות של הדיון, על סוגיות שהמאמר מתעלם מקיומן, על יישומים נוספים של הרעיון המובע במאמר וכדומה.

מרכיבי הציון הסופי: שקלול הציונים על התגובות בכתב והערכה של השתתפות התלמידים בדיון בעל-פה.

 

  

לוח מפגשים לשנת תשע"ז

27.2.2017 – מפגש פתיחה

6.3.2017 – יפעת הולצמן – כלים משפטיים אפשריים להגנה על עצים פרטיים    מכתב נלווה

20.3.2017 – רונית לוין-שנור – Winners and Losers in Takings for Pure Public Uses: An Empirical Examination

27.3.2017 – אהוד גוטל – Liability for Personal Governmental Services (with Ariel Porat)

24.4.2017 – נדב שוקד, נורת'ווסטרן- RECLAIMING FIDUCIARY LAW FOR THE CITY

8.5.2017 – מיכל שור- Copyright ant the Holocaust

15.5.2017 – גדעון פרחמובסקי – Partial Takings

22.5.2017 – פרנץ ווארו – European Private Law: Quo Vadis?

29.5.2017 – קטיה אסף – גישות פילוסופיות והשתקפותן בהסדרים משפטיים – מבט משווה על גרמניה וארצות-הברית

5.6.2017 – אנדראה פרונה – EU Market Abuse Regulation: The Puzzle of Enforcement

12.6.2017 – מירב פירט – On the Unexpected Use of Unenforceable Terms in Consumer Contracts: Evidence from the Residential Rental Market

19.6.2017 – יותם קפלן – חישוב פיצויי ציפייה במיזמים עתירי סיכון

26.6.2017 – הילה קרן- Emotional Value and the Value of Emotions