פרופ' סיליה פסברג

Prof. Celia Wasserstein Fassberg
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט בין-לאומי פרטי ובין-דתי ע"ש השופט הרי מ' פישר
02-5882546

תואר בוגר במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1978
תואר דוקטור במשפטים, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הארוורד, 1982
התמחות בפרקליטות המדינה, 1978
התמחות בבית המשפט העליון (השופט אהרן ברק), 1981-1983
חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, 1981-
חברה בלשכת עורכי הדין בישראל, 1983-

 

Visiting Scholar, Harvard Law School, 1991-2
Visiting Scholar, Georgetown Law Center, 1996-7
Fox Fellow, University of Pennsylvania Law School, Spring, 2003
Visiting Researcher, UNIDROIT, 2009
Visiting Scholar, Columbia Law School, 2010
2015 - Professor, Center for Transnational Legal Studies

  

הוראה

משפט בין-לאומי פרטי; משפט משווה; שיטות משפט; דיני ימאות; עסקאות בין-לאומיות; תולדות המשפט הישראלי; אתיקה מקצועית לעורכי דין

   

מינויים מנהליים, מקצועיים וציבוריים נבחרים

מנהלת, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי על שם הרי ומיכאל סאקר, 1999-2003
חברה, וועדה להכנת חוק חסינות הריבון הזר, משרד המשפטים, 1999-2004
חברה, משלחת ישראלית לוועידת האג להכנת אמנה בנושא סמכות שיפוט ופסקים זרים, 2000
חברה, וועדת היגוי של פרויקט מחקר בין-לאומי בנושא Human Diversity and Law, שמומן על ידי ה-International Association of Legal Sciences, כ2002- 
נציגת ציבור, ועדת  הלסינקי, בית חולים הרצוג, ירושלים, 1999-2009
יו"ר, ועדת אתיקה, בית חולים הרצוג, 2003-2009
נציגת האקדמיה הישראלית למדעים במועצה לניסויים בבעלי חיים, 2006-2009
יו"ר, ועדה לניסוח תקנון התנהגות ראויה במחקר ותקנון ניגוד עניינים במחקר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2007-2008
מזכ"ל World Society of Mixed Jurisdiction Jurists, 2007-2011, סגנית נשיא, 2011-
נציגת הסינט בוועד הפועל, האוניברסיטה העברית, 2011-2015
נציגת הסינט בוועד המנהל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012-2015

 

פרסים

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, תחרות משפטים מבוימים, פרס ראשון, 1977

Harvard Law School, Addison Brown Prize in Maritime and Private International Law, 1979

פרס ע"ש שניאור זלמן חשין על מצוינות במשפט, 2016

  

פרסומים מייצגים

ספרים:

פסקים זרים במשפט הישראלי: הדין והגיונו (1996)

משפט בין-לאומי פרטי (2 כרכים, 2013)

  

מאמרים בעברית:

"על סופיות בפסקים זרים" משפטים יח 35 (1988); "קשיי אפיון בברירת הדין" משפטיםיט 401 (1990); "ברירת דין וקביעת הנזק בתביעות נזיקין" משפטים כו 367 (1995); "צדק ומשפט בברירת הדין: יחסי ממון בין בני זוג לאחר דנ"א נפיסי" משפטים לא 97 (2000); "על פסקים זרים בישראל: הצהרה על הכרה והצהרה על אי-הכרה" עיוני משפטכח 951 (2005); "על סמכות שיפוט, פירוק חברות זרות ומלאכת השיפוט: הערה על ע"א 2706/11 Sybil Germany Public Co. Ltd. נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" משפטים על אתר י' (2016).

   

מאמרים באנגלית:

"Form and Formalism: A Case Study", 31 Am.J.Comp.L.627(1983); "The Forum: Its Role and Significance in Choice-of-Law", 84 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 1 (1985); "Choice-of-Law Models: The Internal Interreligious Context", 2 Mélanges Vander Elst 885 (Brussels, 1986); "Coherence and Continuity: A Study in Comparative Codification", 22 Is.L.R. 184 (1987); "Product Liability and the Conflict of Laws: Theory and Practice", 9 Tel Aviv University Studies in Law 205 (1989); "The Intertemporal Problem Reconsidered: Israeli Matrimonial Property"  39 Int. & Comp. L.Q. 856 (1990); "Cross-Border Insolvency in Israeli Law", Cross-Border Insolvency: National and Comparative Studies 128 (ed. I. Fletcher, Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Vol. 36, 1992); "Judicial and Legislative Jurisdiction in the Hague Conventions on Private International Law"  27 Is.L.R. 460 (1993); "Israel and the Palestinian Authority: Jurisdiction and Legal Assistance", 28 Is.L.R. 318 (1994); "Legal Aspects of Israeli-Palestinian Economic Relations" The Arab-Israeli Accords: Legal Perspectives 157 (ed. Cottran and Mallat, Kluwer, 1996); "Rule and Reason in the Common Law of Foreign Judgments" 12 Canadian Journal of Law and Jurisprudence 193 (1999); "On Time and Place in Choice-of-Law for Property", 51 International and Comparative Law Quarterly 385 (2002);  "Language and Style in a Mixed Legal System", 78 Tulane Law Review (2003); "Lex Mercatoria: Hoist with its own Petard?", 5 Chicago International Law Journal  67 (2004); "Religious Diversity and Law" Human Diversity and Law 25 (eds. Mauro Bussani, Michele Graziadei) (Staempfli, Bruylant, Sakkoulas, 2005); "Conflict of Laws: United States Law", Encyclopedia of Legal History (ed. Lawrence Friedman et al.) (OUP)(2009); "Realism and Revolution in Conflict of Laws: In with a Bang and Out with a Whimper" 163 University of Pennsylvania Law Review  1919 (2015).