פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי

מפגש הסדנא למשפט פלילי

מיקום: 
חדר 119
Registration Closedב', 14/11/2016 - 18:30 עד 20:00

הרשמה נסגרה

מפגש הסדנא למשפט פלילי
נתנאל דגן, עוזר משפטי לכב' השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון

The Evolution of Retributive Punishment: From Just Deserts to Responsive Penal Censure 

לרשימת כל המפגשים

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי הוא פורום בינתחומי יחיד במינו לבחינת סוגיות בתחום מערכת אכיפת החוק, בדגש על מחקרים אמפיריים בנושא. הפורום מאגד חוקרים מתחומים מגוונים כגון קרימינולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה וכלכלה, וכן אנשי פרקטיקה, לחשיבה מחודשת וביקורתית על שאלות מדיניות ועל רפורמות בתחום המשפט הפלילי. הפורום נוסד כדי לעורר דיון מעמיק, חוצה דיסציפלינות, מורכב וביקורתי בסוגיות בוערות העומדות על סדר היום בתחום המשפט הפלילי בישראל ובעולם. הפורום מתכנס לדון במחקריהם של חוקרים מרחבי העולם הממומנים על ידי הפורום.