ארועים קרובים

<embed>

On-line Symposium: Flattening the Conflict? COVID-19 and Peacebuilding in Israel Palestine