פרופ' אבי דומב

אבי דומב
בית הספר לרוקחות-מדעי התרופה
המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים

השכלה

דוקטור לפילוסופיה (כימיה)

תואר ראשון במשפטים

תואר ראשון בכימיה

תואר ראשון ברוקחות

דיפלומה- פולימרים וטקסטיל

דיפלומה- ניהול עסקי בכיר

 

פרסומים מייצגים

1. Levinson J and Domb A. Disaster Victim Identification In Israel: A Multi-Disciplinary Approach.  Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology 2013, 14(2), 1-18.

2. J. Levinson; K. Nahon; A. Domb, Biometric Identification: A Benefit-Risk Analysis of Israeli Applications, PACT 2014, 11. http://www.projectpact.eu/privacy-security-research-paper-series.

3. S Farah, KR Kunduru, T Tsach, A Bentolila, AJ Domb, Forensic comparison of synthetic fibers, Polym. Adv. Tech., 2015

4. A.J. Domb, The Field of Forensic Evidence-Future Prospective, Israel Police, 2011. Pp 300.

5. S Farah, T Tsach, A Bentolila, AJ Domb, Morphological, spectral and chromatography analysis and forensic comparison of PET fibers, Talanta 123, 54-62, 2014.

קורות חיים

רשימת פרסומים