ד"ר אפי צמח

אפי צמח
עמית הוראה
חדר 116א

השכלה

2009 – בוגר במשפטים, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2018 – דוקטור במשפטים, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

פרסומים מייצגים

גבריאלה שלו ואפי צמח דיני חוזים (דין, נבו, 2019).  

Efi Zemach & Omri Ben Zvi "Contract Theory and the Limits of Reason" 52 Tulsa. L. Rev. 179 (2017).

 

תחומי עניין:
דיני חוזים