ד"ר אפרת מרוז-פיין

דיקן משנה
02-5882511
efrat.fine@mail.huji.ac.il