פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן

נדירה שלהוב-קיבורקיאן
פרופ' מן המניין
המכון לקרימינולוגיה ובית הספר לעבודה סוציאלית
מחזיקה בקתדרה למשפטים ע"ש לורנס ד' ביל
חדר 261
02-5882505

Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian is the Lawrence D. Biele Chair in Law at the Faculty of Law-Institute of Criminology and the School of Social Work and Public Welfare at the Hebrew University of Jerusalem. She is a longtime anti-violence, native Palestinian feminist activist and the director of the Gender Studies Program at Mada al-Carmel, the Arab Center for Applied Social Research in Haifa. Her research focuses on law, society and crimes of abuse of power. She studies the crime of femicide and other forms of gendered violence, crimes of abuse of power in settler colonial contexts, surveillance, securitization and social control, and trauma and recovery in militarized and colonized zones. Shalhoub-Kevorkian’s most recent book is entitled: “Militarization and Violence Against Women in Conflict Zones in the Middle East: The Palestinian Case Study” published by Cambridge University Press, 2010. Her upcoming book is entitled: Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear”, published by Cambridge University Press. She has published articles in multi-disciplinary fields including British Journal of Criminology, International Review of Victimology, Feminism and Psychology, Middle East Law and Governance, International Journal of Lifelong Education, American Behavioral Scientist JournalSocial Service ReviewViolence Against WomenJournal of Feminist Family Therapy: An International ForumSocial IdentitiesSocial Science and Medicine, SignsLaw & Society Review, and more. As a resident of the old city of Jerusalem, Shalhoub-Kevorkian is a prominent local activist. She engages in direct actions and critical dialogue to end the inscription of power over Palestinian children’s lives, spaces of death, and women’s birthing bodies and lives.

לקורות החיים המלאים

לרשימת הפרסומים המלאה