מזכירות תלמידים

ססיל שרון

גב' ססיל שרון

ראש תחום הוראה ותלמידים
סגל מינהלי
מזכירות תלמידים
פאולה  צמח

גב' פאולה צמח

רכזת לימודי מוסמך
סגל מינהלי
המכון לקרימינולוגיה
מזכירות תלמידים
מירי גורליק

מירי גורליק

מנהלנית הוראה ותלמידים
סגל מינהלי
מזכירות תלמידים

חני שטרית

מנהלנית הוראה ותלמידים
סגל מינהלי
מזכירות תלמידים