פרופ' רובי סיבל

רובי סיבל
פרופ' חבר במסלול הנלווה
054-4866807

השכלה

כרמל קולג אנגליה, הגמנסיה העברית ירושלים.

LL.B , LL.M, Ph. D , האוניברסיטה העברית ירושלים.

 

פרסומים מייצגים

משפט בינלאומי, יחד עם יעל רונן, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים , (מהדורה שלישית 2016).

 

תחומי עניין:
משפט בינלאומי