ניתוח אלגוריתמי של המשפט

רננה קידר

ד"ר רננה קידר

מרצה בכירה
סגל אקדמי
משפט ודאטה
משפט וטכנולוגיה
משפט וספרות
ניתוח אלגוריתמי של המשפט
זכויות אדם
מחקר משפטי אמפירי
משפט וחברה