סדנת אומן במשפט וחברה

הסדנה תעסוק בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה ידונו עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים יוקדש להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום. 

במהלך הסמסטר יתקיימו תשעה מפגשים. ככלל, לקראת כל מפגש יופץ מאמר מקורי או מאמר מכונן, העוסק בתחומי הסדנה. בתחילת המפגש יוצג המאמר על-ידי המחבר/ת או על ידי מרצה המתמחה בתחום, לאחריו יוצגו תגובות של שניים עד שלושה משתתפי/ות הסדנה ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי כלל משתתפי הסדנה.

   

לוח המפגשים לשנת תשע"ז

המפגשים יתקיימו במהלך סמסטר א', בימי שלישי בשעות 14:30 – 16:00, בחדר 357 (אלא אם צוין אחרת) 

15.11

ד"ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים, ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, ועו"ד עמרי בן צבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

מפגש פתיחה - מבוא למשפט וחברה

22.11

פרופ' דפנה הקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

הצגת טקסט מכונן במשפט וחברה:

Pierre  Bourdieu “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”

2.12

(יום שישי בשעה 09:30)

פרופ' גד ברזילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

הצגת טקסט מכונן במשפט וחברה:

Jeremy Waldron “Rights and Needs: The Myth of Disjunction”

13.12

ד"ר הילה מלר-שלו, עו"ד מגשרת וחוקרת, משרד יוסף מנדלסון ושות'.

המרחב ה"משפטיפולי" - המפגש בין המשפטי לטיפולי בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

27.12

Prof. Tom Tyler, Yale Law School

Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation

3.1

Prof. Martha Ertman, School of Law, University of Maryland

Office Housework: Mosaic of Money and Friendship

10.1

ד"ר שגית מור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

"משפט נגיש לכל: הזכות לנגישות ונגישות למשפט – ביקורת מוגבלות"

17.1

פאנל בנושא משפט וחברה בשטח

TBA

24.1

Stephen Wizner, Yale Law School

“Law as Social Work”