סדנת אומן במשפט וחברה

הסדנה תעסוק בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה ידונו עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים יוקדש להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום. 

במהלך הסמסטר יתקיימו תשעה מפגשים. ככלל, לקראת כל מפגש יופץ מאמר מקורי או מאמר מכונן, העוסק בתחומי הסדנה. בתחילת המפגש יוצג המאמר על-ידי המחבר/ת או על ידי מרצה המתמחה בתחום, לאחריו יוצגו תגובות של שניים עד שלושה משתתפי/ות הסדנה ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי כלל משתתפי הסדנה.

   

לוח המפגשים לשנת תשע"ח

המפגשים יתקיימו במהלך סמסטר א', בימי שלישי בשעות 14:30 – 16:00, בחדר 357 (אלא אם צוין אחרת)

31.10

מפגש פתיחה - מבוא למשפט וחברה

7.11

פרופ' אילן בנשלום, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

הצגת טקסט מכונן במשפט וחברה:

Murphy & Nagel “The myth of ownership: Taxes and justice”

14.11

 

פרופ' דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון

לשים את האדם במרכז – על מקומו של האדם במשפט    ראו: זרקור על הסדנה למשפט וחברה

28.11

ד"ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית

הצגת טקסט מכונן במשפט וחברה:

פלסטינר, אייבל  וסאראט "היווצרותם של סכסוכים והשתנותם: מתן שם, הטלת אשם, עמידה על זכות"

12.12

בין צדק ותיקון: חלופות להליך המשפטי במרקם הקהילתי

ד"ר דניאלה ביניש, מנהלת תוכניות משפט וקהילה, ג'וינט – אשלים

יהודית שילת, מנהלת פורום תקנה

19.12

ד"ר תמי קריכלי כץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

Market Goods-Moral Wrongs: Do People Self-Justify Uncomfortable Normative Positions?

2.1

Professor Susan Silbey, Professor of Sociology and Anthropology, Behavioral and Policy Sciences, Sloan School of Management, M.I.T.

Looking for Hegemony in All the Wrong Places: Critique, Context, and Collectivities in Studies of Legal Consciousness

9.1

ד"ר שירי רגב מסלם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

How the Law Keeps the Money in the Family: Reconstructing Elderly Care in Inheritance Disputes

16.1

פרופ' באדי חסייסי, ראש המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

Echoes of Domestic Silence: Mechanisms of Evidence Tampering in Cases of 'Family Honor Killings' in Mandate Palestine