שותפות אקדמיה-קהילה

שותפות אקדמיה-קהילה

שותפות אקדמיה–קהילה הוקמה לקידום המחויבות ההדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה, הסטודנטים, והקהילה – למען עשייה לצדק חברתי וזכויות אדם בחברה הישראלית. השותפות, המעוגנת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, משרתת את כלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. מרכז המידע של שותפות אקדמיה-קהילה ומקום המפגש של השותפות הוא בבית ברטר, הרשות לקהילה ולנוער, קמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם. 

אנו פועלים למען
  • מעורבות של מוסדות ההשכלה הגבוהה בנושאים החברתיים אשר על סדר היום.