פרופ' מרגית כהן

מרגית כהן
פרופ'
מרגית
כהן
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט השוואתי ע"ש פאני והרי הרכבי
חדר 205
02-5882558
margit.cohn@mail.huji.ac.il
השכלה

ד"ר למשפטים, האוניברסיטה העברית, 2000.

 

פרסומים מייצגים

Margit Cohn, “Legal Transplants: A Theoretical Framework”, in Matthias Siems and Po Jen Yap (eds.), Cambridge Handbook of Comparative Law (Cambridge University Press, forthcoming 2022).

Margit Cohn, A Theory of the Executive Branch: Tension and Legality, Oxford: Oxford University Press, 2021. 322 pages + indices.

Margit Cohn, “The Executive Branch / Core Government”, in Aharon Barak, Barak Medina, and Yaniv Roznai (eds.), The Oxford Handbook on the Israeli Constitution (Oxford University Press, forthcoming).

Margit Cohn, “Judicial Deference to the Administration in Israel”, in Zhu Guobin (ed.), Deference to the Administration in Judicial Review (Springer 2020) 231-269.

Margit Cohn, “Non-Statutory Executive Powers in France: A Comparison between Two Regimes”, in Comparative Law and… 51-63 (Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015).

Margit Cohn, “Sovereignty, Constitutional Dialogues and Political Networks”, in Sovereignty and the Law: Domestic, European and International Perspectives, 236-250 (Richard Rawlings, Peter Leyland & Alison Young, eds., Oxford University Press, 2013).

Margit Cohn and Dieter Grimm, Human Dignity”, in Routledge Handbook of Constitutional Law 193-203 (Thomas Fleiner, Cheryl Saunders & Mark Tushnet eds., Routledge, 2012).

Margit Cohn, “Form, Formula and Constitutional Ethos: The Political Question/Justiciability Doctrine in Three Common Law Systems”, 59 American Journal of Comparative Law 675-713 (2011).

Margit Cohn, “Legal Transplant Chronicles: The Evolution of Unreasonableness and Proportionality Review of the Administration in the United Kingdom”, 58 American Journal of Comparative Law 583-629 (2010).

Margit Cohn, “‘Patchwork’ Emergency Legislation”, 29 Mishpatim, 623-688 (1998) (in Hebrew).