פרופ' מרגית כהן

Prof. Margit Cohen
פרופ' חבר
מחזיקה בקתדרה למשפט השוואתי ע"ש פאני והרי הרכבי
חדר 205
02-5882558

השכלה:

ד"ר למשפטים, האוניברסיטה העברית, 2000.

 

פרסומים מייצגים:

1. Margit Cohn, "When, and Where, Does History Begin? Collective Memory, Selective Amnesia, and the Treatment of Asylum Seekers in Israel", forthcoming, University of Illinois Law Review (2017).

2. Margit Cohn, "Tension and Legality: Towards a Theory of the Executive Branch", 29 Canadian Journal of Law and Jurisprudence 321-350 (2016).

3. Margit Cohn, "Non-Statutory Powers in Three Regimes: Assessing Global Constitutionalism in a Structural-Institutional Context", 64 International and Comparat

 

רשימת פרסומים