הסדנא למשפט פלילי

הסדנא למשפט פלילי

סמסטר א' תש"ף, יום רביעי מהשעה 16:30 ועד השעה 18:00, חדר 365.

לוח המפגשים לשנת תש"ף

תאריך

דובר

נושא

30/10/19

מירי גור-אריה
האוניברסיטה העברית

זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי

6/11/19

יהונתן גבעתי
האוניברסיטה העברית

Preferences for Criminal Justice Error Types Theory and Evidence

13/11/19

שי ווזנר
אוניברסיטת תל אביב

האם עבריין שהורשע חייב לשאת את עונשו? בחינה מחודשת של עבירת הבריחה ממשמורת

20/11/19

נתנאל דגן
האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה

The Janus face of imprisonment Contrasting judicial conceptions of imprisonment purposes in Europe and the USA

27/11/19

עדי לייבוביץ
האוניברסיטה העברית

Bargaining in the Shadow of the Judge

4/12/19

ליאורה דהאן כץ
האוניברסיטה העברית

Second chance society

11/12/19

Joshua Kleinfeld
Northwestern U

Textual Rules in Criminal Statutes

18/12/19

באדי חסייסי
האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה

Echoes of domestic silence: mechanisms of concealment in cases of ‘Family Honour Killings’ in Mandate Palestine

1/1/20

אורנה אליגון דר
המכללה האקדמית ספיר והקריה האקדמית אונו – קמפוס חיפה

רחלה אראל
תלמידת תואר שלישי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

Prison Visitors' in Mandate Palestine: A History of a Legal Transplant

8/1/20

שחר אלדר
קרית אונו

Cross-Victim Defences in Criminal Law

15/1/20

הדר דנציג-רוזנברג
בר-אילן

Naming, Blaming, Shaming: 

עמדותיהן של נפגעות עבירות מין שחשפו עצמן בפייסבוק כלפי ביוש תוקפיהן

22/1/20

גליה שניבוים
המרכז הבינתחומי הרצליה

What is Wrong with Spousal Abuse, and Why Its Criminalization (As Such) Might not be Right