תואר בוגר משותף עם חוג נוסף

טבעו של עולם המשפט שהוא נוגע בכל תחומי החיים: יחסים בין-אישיים, עסקים, רפואה ובריאות, תכנון ובנייה, חלוקת משאבי ציבור ועוד ועוד. לימודים בתכנית משותפת לא רק מגוונים את החוויה הלימודית באוניברסיטה, אלא גם מאפשרים לתלמידים להרחיב את אופקיהם ואת השכלתם ולרכוש תחום נוסף של ידע והתמחות.

גם הקריירה המשפטית עצמה נתרמת מלימודי תחום נוסף, וכך, תלמידים המשלבים לימודי משפטים עם לימודי מנהל עסקים או כלכלה ירכשו כלים להתמחות בתחום המשפט הכלכלי והעסקי; תלמידים שישלבו לימודי גיאוגרפיה או לימודי מדעי הסביבה ייהנו מיתרון בתחום איכות הסביבה והתכנון; תלמידים שישלבו לימודי פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, יחסים בינלאומיים, לימודי אנגלית או עבודה סוציאלית ירכשו כלים בתחום מדעי החברה והרוח, שהם משמעותיים להיבטים חשובים ומרתקים של עולם המשפט; תלמידים שישלבו לימודי משפטים ולימודי חשבונאות יוכלו להיות לא רק עורכי דין אלא גם רואי חשבון ולמצוא תחומי התמחות בשני המקצועות.

לעיון ברשימת החוגים המלאה שניתן לשלב עם לימודי משפטים, היכנסו לאתר המידע וההרשמה של האוניברסיטה העברית.

 

מבנה הלימודים בתכנית לתואר בוגר משותף


תלמידים בתכנית זו נדרשים להשלים במהלך התואר 115 נ"ז במשפטים (במקום 142 נ"ז בתכנית הרגילה) ו-60 עד 104 נ"ז (בחוג הנוסף) בסך הכול, בתכנית המשולבת, על התלמידים להשלים בין 175 נ"ז ל-221 נ"ז במהלך התואר (במקום 142 נ"ז במסלול הרגיל במשפטים ו-120 נ"ז במרבית החוגים האחרים).

בחלק מהתכניות המשותפות, ניתן להשלים את הלימודים בתוך 3.5 שנים. עם זאת, כדי להקל את עומס הלימודים הרב בתכנית, מומלץ לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים מלאות. הלימודים בתכנית המשותפת תובעניים יותר מהלימודים בתכנית הרגילה, וזאת כבר בשנה הראשונה. מסיבה זו, הלימודים בתכנית המשולבת אינם מתאימים לכל אחד.

 

תנאי קבלה לתכנית משותפת

לבדיקת סיכויי הקבלה היכנסו למחשבון סיכויי הקבלה.

תלמידים מצטיינים יוכלו להצטרף לתכנית לתואר בוגר משותף בתחילת שנה ב' על סמך ציוני שנה א' במשפטים (להוציא חשבונאות).

 

פירוט נקודות הזכות הנדרשות בתכניות הבולטות לתואר בוגר משותף במשפטים וחוג נוסף

מידע על התכניות המשולבות בפקולטה למשפטים

הפקולטה המשלבתלמי מיועדת התכנית?*נקודות זכות**

 שנים 

 

  משפטים  משלבת  
משפטים: קרימינולוגיהתלמידים המעוניינים להעמיק בחקר עבריינות ופשיעה, ומעוניינים להיחשף לקשת רחבה של נושאים בתחום הקרימינולוגיה כגון: הסברים לעבריינות, קורבנות, מדע פורנזי, זיהוי פלילי, נשים ופשיעה, משפט וחברה, פשעי צווארון לבן ועוד.
בוגרי התכנית יוכלו להשתלב במקומות עבודה רבים בהם נדרש ידע המשלב בין עולם המשפט ועולם הקרימינולוגיה, כמו התחום הפלילי וארגוני אכיפת החוק.
115603.5
     

רוח: אמירים

תלמידים מצטיינים המבקשים לרכוש השכלה הומניסטית רחבה לצד השכלתם המשפטית. התכנית מאפשרת נקודת מבט ייחודית על עולם המשפט מתוך היכרות עם היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה ואמנות. שאלות אודות הצדק, הטוב והאושר האנושי הזינו מאז ומעולם את החשיבה המשפטית ומתוך העמקה הומניסטית בנושאים הללו מתאפשרת השכלה משפטית עשירה ומפוקחת יותר.

115603.5
     
רוח: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

לסטודנטים המבקשים לרכוש במהלך לימודיהם, לצד כלי החשיבה המשפטיים גם כלי חשיבה היסטוריים-ביקורתיים, ובמקביל להעמיק את היכרותם עם שורשי המציאות היהודית והישראלית, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מציע תכנית לימודים מאתגרת מבחינה אינטלקטואלית ומעשירה מבחינה קיומית. בחוג להיסטוריה של עם ישראל אנו בוחנים את ההשתנות וההתפתחות המתמדת של הזהויות היהודיות המגוונות והעשירות בימינו ולאורך הדורות ואת המתח הקבוע ויחסי הגומלין המורכבים שבין התרבות היהודית לתרבויות שאיתם באו היהודים במגע. הלימודים בחוג להיסטוריה של עם ישראל מעניקים אפוא הבנה מעמיקה יותר של המציאות הישראלית והיהודית על כל מורכבותה הפוליטית, הדתית, החברתית והתרבותית. הבנה זו וסוג חשיבה זה נדרשים היום אולי יותר מתמיד גם למשפטנים אשר חלקם יהוו את עמוד השדרה של ההנהגה המשפטית, הפוליטית, הציבורית, העסקית והאזרחית בישראל .

115603.5
     

רוח: פילוסופיה

תלמידים סקרנים, ששואלים שאלות קשות, ולא חוששים להישאר לעתים ללא תשובה ברורה. התכנית מעניקה כלים לחשיבה ביקורתית, עמוקה ומאתגרת, שהיא בעלת חשיבות פרקטית בעולם המשפט. השאלות הפילוסופיות הן שאלות הנוגעות לכל תחומי החיים, ולכן הן קשורות בקשר הדוק למשפט, ששואף להסדיר במידה כזו או אחרת את כל תחומי החיים. בבסיס כל כלל משפטי ניצבים רעיונות פילוסופיים חברתיים ומוסריים. התכנית עוסקת, בין היתר, בפילוסופיה פוליטית, בפילוסופיה של המוסר ובמטפיזיקה באמצעות קורסים בהיסטוריה של הוגים ושל אסכולות שונות (מסוקרטס ועד ימינו) וכן קורסים ספציפיים לחשיבה ביקורתית (למשל לוגיקה וקריאה ביקורתית).

115603.5
     

רוח: קוגניציה

תלמידים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום שבין מדע מדויק לפילוסופיה. הלימודים המדעיים והניסויים בתכנית מגוונים מאוד ובעלי מרחב תיאורטי מובהק שניתן לקשרו להיבטים הפילוסופיים והבלשניים של משפטים.

11560-724
     

חברה: כלכלה

תלמידים המתעניינים בכלכלה ושוקלים להשתלב בעתיד בעולם העסקי, במשרד האוצר או בבנק ישראל. התכנית משלבת קורסים במתמטיקה, בסטטיסטיקה ובכלכלה (מיקרו ומקרו) ובמהלכה נחשפים לגישות השונות לניהול המשק.

115604
     

חברה:
יחסים בינלאומיים

תלמידים הרוצים שילוב שמעניק מסגרת משלימה ללימודי המשפטים ונמשכים לדיפלומטיה בינלאומית ולפוליטיקה. קורסי החובה עוסקים במגוון נושאים החל בהיסטוריה של העולם בכלל והמזרח התיכון בפרט וכלה בתיאוריות פילוסופיות, חברתיות ופוליטיות. ישנן סוגיות קשורות שמעמיקות את ההבנה ההדדית בשני התחומים, כגון פעילות בתי דין בינלאומיים וגלובליזציה של זכויות האדם.

115553.5
     

חברה: תקשורת 

תלמידים המעוניינים בתחום התקשורת, בעיקר בצדו המחקרי. התכנית ברובה אינה עוסקת בקולנוע או בכתיבה עיתונאית. הדגש כאן הוא בחקר התקשורת כתחום אקדמי עולמי והממשק בין תקשורת לבין התפתחות טכנולוגית, סוציולוגיה, פוליטיקה, פסיכולוגיה חברתית, בלשנות והיסטוריה.

 11560  3.5
     

חברה: פסיכולוגיה

תלמידים המעוניינים להרחיב אופקים וללמוד תחום הנמצא בחוד החנית של המחקר האנושי כיום ו/או לעסוק בו. הלימודים כוללים תיאוריות בעלות השלכה מובהקת על התחום המשפטי - תיאוריות שבוחנות את הרציונאליות של ההתנהגות האנושית (מחקר ביהביוריסטי); כמו כן נלמדים קורסי בסיס בפסיכואנליזה וניתן דגש על תחומים מדעיים מובהקים הקשורים למדעי המוח, ובכלל זה נוירולוגיה, סטטיסטיקה ומחקרים אמפיריים (לדוגמה: מה גורם לאושר? מה גורם להפרעות אישיות?).

115603.5-4
     

חברה: סוציולוגיה

תלמידים המתעניינים באנתרופולוגיה או בסוציולוגיה. המיקוד בקורסי הסוציולוגיה הוא בראייה ביקורתית של החברה ובניסיון להסביר תופעות חברתיות דרך מגוון תיאוריות. הקורסים באנתרופולוגיה עוסקים בלימוד על חברה אחרת או על תרבות אחרת דרך שיטות מחקר איכותניות ודרך גישות שונות לייצוג האחר. בסיום התואר, ניתן להמשיך לתואר שני במחלקה במספר מסלולים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, דמוגרפיה ולימודי ארגון.

115603.5
     

חברה: אנתרופולוגיה

תלמידים שמתעניינים באנתרופולוגיה או סוציולוגיה. המיקוד בקורסי הסוציולוגיה הוא בראייה ביקורתית של החברה וניסיון להסביר תופעות חברתיות דרך מגוון תיאוריות. הקורסים באנתרופולוגיה עוסקים בלימוד על חברה אחרת או תרבות אחרת דרך שיטות מחקר איכותניות וגישות שונות לייצוג האחר. לאחר סיום תואר הבוגר ניתן להמשיך לתואר שני במחלקה במספר מסלולים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, דמוגרפיה ולימודי ארגון.  

 11560  3.5
     

חברה: מדע המדינה

תלמידים שרוצים להתמקד בתחום הציבורי ומגלים עניין בפוליטיקה וברשויות השלטון, הממשלה והכנסת. הלימודים מתמקדים בתיאוריות של מבנה המדינה והמשטר, בבחינת היחסים הקיימים והרצויים בין הרשויות וכן בפילוסופיה של הדמוקרטיה, הליברליזם והסוציאליזם.

115  603.5-4 
     

מנע"ס: תואר ראשון

תלמידים המעוניינים להרחיב אופקים בתחום ניהול חברות, שוק ההון, עולם המימון, השיווק, הבנקאות, היזמות וההתנהגות הארגונית. לתחומים אלה הקשר משפטי מובהק (למשל בדיני התאגידים וניירות ערך). הלימודים בתכנית תורמים להבנה מעמיקה ומעשית יותר של הממשק בין משפטים לניהול עסקי והם מעניקים נקודת פתיחה טובה להשתלבות בעולם העסקי. משרדי עורכי-דין מהתחום המסחרי לרוב רואים בכך יתרון.

115563.5-4
     

מנע"ס: הכנה מוסמך

תלמידים מצטיינים במשפטים העומדים בתנאי הקבלה לתואר שני במנהל עסקים, רשאים ללמוד בבית הספר למנהל עסקים תכנית המאפשרת קבלת תואר שני במנהל עסקים ללא לימודי תואר ראשון במנהל עסקים (ראו לעיל). המשתתפים בתכנית לומדים קורסי תשתית ויסודות של התואר ראשון במנהל עסקים, ולאחר השלמתם, הם רשאים להתחיל בלימודי התואר השני במנהל עסקים (בנפרד מהתכנית המשולבת) כך שחלק מקורסי התשתית והיסודות נחשבים לצורך המכסה הדרושה ללימודי התואר השני עצמו, ובכך מתאפשר קיצור הזמן הרגיל הדרוש בתואר שני במנהל עסקים (נדרשות מינימום 4.5 שנים מתחילת התכנית המשולבת ועד השלמת התואר השני במנהל עסקים).

124324
     

מנע"ס: חשבונאות 

תלמידים המתעניינים באופן הפעולה של רשות המיסים ושל הרשות לניירות ערך ובתחומים נוספים המשלבים סוגיות משפטיות בנישות כלכליות. נדרשת רמה גבוהה במתמטיקה לטובת הקורסים החשבונאיים. בתום התכנית ניתן לבצע התמחות הן בעריכת דין (שנה) והן בראיית חשבון (שנתיים), אך לא בשתי ההתמחויות במקביל.

 115 95
     

עבודה סוציאלית 

תלמידים המתעניינים בפער בין רגשות ומציאות חברתית. התכנית מאפשרת רכישת ידע וכלים פרקטיים, באמצעות הכשרה מעשית נרחבת (36 נ"ז בשנתיים האחרונות של התואר), בתחומי מדיניות, חברה ורווחה. בוגרי התכנית יוכלו לעבוד הן כמשפטנים, הן כעובדים סוציאליים והן בסוגים שונים של עבודות שמאפשרות לבטא היבטים שונים של שני המקצועות.  

115  104
     
מדעי הטבע: מדעי הסביבה 115703.5

המידע כפוף לתקנון הפקולטה למשפטים ולדרישות הפקולטה השנייה (המשלבת).
תלמידים המעוניינים לשלב לימודי משפטים עם חוג אחר, שאינו כלול ברשימת השילובים שלמעלה, יכולים לעשות כן בכפוף לקבלת אישור ממזכירות הפקולטה ומזכירות החוג המשלב.

*תיאור מטרות התכנית הוא מנקודת המבט האישית של תלמידים שהשתתפו בהן בפועל.
**מספר הנ"ז הוא צפוי וכפוף לשינויים. מספר השנים הוא פרק הזמן המינימלי לסיום התכנית.