תואר בוגר במסלול מואץ לתואר מוסמך במנהל עסקים

בתכנית זו ניתן להתחיל כבר בשנה הראשונה ללימודי הבוגר במשפטים את לימודי ההשלמה לקראת תואר מוסמך במנהל עסקים. החל בסמסטר השישי יילמדו הקורסים במוסמך במנהל עסקים. התכנית מאפשרת להשלים את הלימודים לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך במנהל עסקים (MBA) בתוך 4.5 שנים (9 סמסטרים).

תנאי הקבלה לתכנית ההשלמה לקראת מוסמך זהים לתנאי הקבלה לתכנית המשולבת לתואר בוגר (מחשבון סיכויי הקבלה). תנאי הקבלה למוסמך מפורטים באתר רישום וקבלה. החל מתשע"ז התכנית תהיה פתוחה לכל המתקבלים לפקולטה למשפטים.