תואר בוגר במסלול מואץ לתואר מוסמך בקרימינולוגיה

במסגרת זו, התלמידים לומדים קורסים מתכנית המוסמך בקרימינולוגיה. קורסים אלה ייזקפו לתואר המוסמך בקרימינולוגיה. את תואר המוסמך בקרימינולוגיה ניתן לסיים בתוך שנה אחת מסיום הבוגר (בסך הכול 4.5 שנים, 9 סמסטרים).

תכנית זו מיועדת לתלמידי שנה ב' במשפטים אשר ממוצע הציונים שלהם בשנה א' הוא 85 ומעלה.