תכנית מכפיל במשפטים

תואר ראשון כפול במשפטים ובכלכלה ופילוסופיה

העולם המודרני מאופיין במורכבות הבעיות אשר עומדות לפתחם של מעצבי המדיניות בתחומים השונים. לימודי המשפט, הפילוסופיה והכלכלה נותנים כל אחד נקודת מבט וניתוח שונות על הבעיות הללו. התוכנית לתואר כפול במשפטים, כלכלה ופילוסופיה נשענת על התפיסה כי בעיות מורכבות מחייבות לרוב תשובות מורכבות, וכי שילוב של שלושת הדיסציפלינות ייתן לבוגריה את הכלים לדון בהיבטים התאורטיים, הערכיים והמעשיים של פתרונות אלו.

התוכנית המוצעת, המשלבת לימודים בשלושה חוגים- משפטים , כלכלה ופילוסופיה תעניק לבוגריה יתרון ייחודי. כל אחד מתחומי הידע מספק כלים אנליטיים חשובים ומשלימים. תלמידי התכנית ייחשפו למגוון רחב של תכנים הקשורים בסוגיות חברתיות עכשוויות, וילמדו לשלב ביניהם. בזכות הכלים שיקבלו, בוגרי התוכנית צפויים להשתלב בעמדות מפתח במגזרים הציבורי והעסקי, בארגונים חברתיים, וכמובן בסקטור האקדמי במדינת ישראל; ולהשתמש בידע הבינתחומי שרכשו על מנת להטביע את חותמם על החברה הישראלית.

התוכנית תציע תואר כפול במסלול ייחודי אשר משלב שלושה תחומי דעת קשורים, מובחנים ומשלימים- משפטים, כלכלה ופילוסופיה. בכל אחד מהחוגים הללו יש לאוניברסיטה העברית יתרון איכותי על פני מוסדות אחרים, והשאיפה היא  למנף את נקודת החוזק הללו לכדי שלם הגדול מכלל חלקיו. 

 

תנאי קבלה לתכנית הלימודים:

על מנת לברר את סיכויי הקבלה ניתן להסתייע במחשבון הקבלה שבאתר האוניברסיטה.

למידע נוסף יש לפנות למדור רישום.

 

פריסת הלימודים:

התוכנית אמורה להימשך ארבע שנות לימוד מלאות. 

 

תוכנית הלימודים:

נושאי הלימוד בתוכנית יכללו את לימודי הליבה במשפטים, בכלכלה ובפילוסופיה. כדי להשלים תואר בוגר כפול בשלושת התחומים, ידרשו הסטודנטים ללמוד מספר נקודות רב במסגרת קורסי החובה. הציפייה היא כי הסטודנטים יילמדו מספיק קורסים בעלי אופי בינתחומי אשר יאפשרו להם להפיק ערך אקדמי מוסף מהשילוב, ולעמוד בכל הדרישות הרלבנטיות של כל אחד מהחוגים.

תלמידי התוכנית יצטרכו ללמוד 115 נ"ז בפקולטה למשפטים—אותה מכסת נ"זים שלומדים תלמידים אחרים בתואר המשולב. לימודי התואר הבוגר במשפטים יאפשרו להם להמשיך לתואר שני במשפטים, להתחיל בהליך ההתמחות ולגשת לבחינת לישכת עורכי הדין. היקף הלימודים בפילוסופיה ובכלכלה יעמוד על 45 נ"ז אקדמיות בכל אחד מהחוגים.