תכנית מכפיל במשפטים

תואר ראשון במשפטים בהיקף חד חוגי + חוג נוסף לתואר לבחירה: כלכלה או פילוסופיה (בהיקף דו חוגי) ולימודים נוספים שלא לתואר בחוג השלישי

 

התוכנית מציעה לסטודנטים מצטיינים תואר במסלול ייחודי אשר משלב שלושה תחומי דעת קשורים, מובחנים ומשלימים- משפטים, כלכלה ופילוסופיה. בכל אחד מהחוגים הללו יש לאוניברסיטה העברית יתרון איכותי על פני מוסדות אחרים, והשאיפה היא  למנף את נקודת החוזק הללו כדי ליצור תכנית יוקרתית שמעניקה לבוגריה שלם הגדול מכלל חלקיו. 

התכנית מקנה כלים בשלושת תחומי הדעת הרלבנטיים כך שיאפשרו לסטודנטים להשתלב בקהילה המשפטית או הכלכלית בישראל (ובפרט בסקטור הציבורי) או באקדמיה כמנהיגים וכמובילי דרך. התוכנית מספקת מענה לצורך חשוב: להכשיר אליטה משרתת ולספק לה כלים אינטלקטואליים על מנת להבין את המורכבות של החברה האנושית על רבדיה השונים וכלים מעשיים לקדם שינויים בחברה. כמו בכל חברה אנושית, דבר זה נחוץ לחברה הישראלית כיום.

ייחודיות התוכנית נובעת מכך שהיא מאפשרת לסטודנטים מצוינים לקבל הכשרה אקדמית אשר תפתח  את יכולתם האנליטית ואת ארסנל הכלים המקצועיים והאינטלקטואלים שברשותם. השילוב הייחודי של שלושת תחומי הדעת  יאפשר עומק הנובע מסינרגיה של שלושת התחומים.  

 

תנאי קבלה לתכנית הלימודים:

על מנת לברר את סיכויי הקבלה ניתן להסתייע במחשבון הקבלה שבאתר האוניברסיטה.

למידע נוסף יש לפנות למדור רישום.

פריסת הלימודים:

התוכנית אמורה להימשך ארבע שנות לימוד מלאות

 

מבנה התכנית:

תואר בוגר במשפטים בהיקף מופחת – 113 נ"ז

חוג בנוסף לתואר  בכלכלה או בפילוסופיה  בהיקף של 60 נ"ז באחד התחומים וכן לימודים נוספים שלא לתואר בחוג האחר בהיקף של 20 נ"ז עד 25 נ"ז .

הלימודים בשנה א' כוללים קורסים בשני החוגים  ובשנה ב' יבחר החוג שבו יושלמו הלימודים לקבלת התואר.

תלמידים שיעמדו בדרישות הלימודים הנוספים ובזאת הקורסים האינטרדיסציפלינאריים יקבלו תעודה שלא לתואר בתכנית "מכפיל"

 

התכנית מורכבת משיעורי חובה, ושיעורי בחירה בכול אחד מתחומי הלימוד, שני סמינריונים וכן מספר מצומצם של קורסים ייעודיים לתלמידי התכנית. מדובר בקורסים מתקדמים אשר יבקשו לעשות סינרגיה בין שלוש הדיסציפלינות: קורסים ייחודיים מתקדמים במשפט וכלכלה (אשר יכללו תוכן תאורטי), משפט ופילוסופיה פוליטית, וקורסים אשר ישלבו מיומנויות פילוסופיות עם מיומנויות משפטיות וכלכליות.