תכנית מכפיל במשפטים

תואר בוגר במשפטים ושני חוגים בנוסף לתואר בכלכלה ופילוסופיה

העולם המודרני מאופיין במורכבות הבעיות אשר עומדות לפתחם של מעצבי המדיניות בתחומים השונים. לימודי המשפט, הפילוסופיה והכלכלה נותנים כל אחד נקודת מבט וניתוח שונות על הבעיות הללו. התוכנית לתואר ייחודי במשפטים, כלכלה ופילוסופיה נשענת על התפיסה כי בעיות מורכבות מחייבות לרוב תשובות מורכבות, וכי שילוב של שלושת הדיסציפלינות ייתן לבוגריה את הכלים לדון בהיבטים התאורטיים, הערכיים והמעשיים של פתרונות אלו.

התוכנית המוצעת, המשלבת לימודים בשלושה חוגים- משפטים , כלכלה ופילוסופיה תעניק לבוגריה יתרון ייחודי. כל אחד מתחומי הידע מספק כלים אנליטיים חשובים ומשלימים. תלמידי התכנית ייחשפו למגוון רחב של תכנים הקשורים בסוגיות חברתיות עכשוויות, וילמדו לשלב ביניהם. בזכות הכלים שיקבלו, בוגרי התוכנית צפויים להשתלב בעמדות מפתח במגזרים הציבורי והעסקי, בארגונים חברתיים, וכמובן בסקטור האקדמי במדינת ישראל; ולהשתמש בידע הבינתחומי שרכשו על מנת להטביע את חותמם על החברה הישראלית.

התוכנית תציע תואר ייחודי במסלול ייחודי אשר משלב שלושה תחומי דעת קשורים, מובחנים ומשלימים- משפטים, כלכלה ופילוסופיה. בכל אחד מהחוגים הללו יש לאוניברסיטה העברית יתרון איכותי על פני מוסדות אחרים, והשאיפה היא  למנף את נקודת החוזק הללו לכדי שלם הגדול מכלל חלקיו. 

 

תנאי קבלה לתכנית הלימודים:

על מנת לברר את סיכויי הקבלה ניתן להסתייע במחשבון הקבלה שבאתר האוניברסיטה.

למידע נוסף יש לפנות למדור רישום.

 

פריסת הלימודים:

התוכנית אמורה להימשך ארבע שנות לימוד מלאות. 

 

תוכנית הלימודים:

נושאי הלימוד בתוכנית יכללו את לימודי הליבה במשפטים, בכלכלה ובפילוסופיה.הלימודים לתואר בוגר נמשכים 4 שנים.   בכפוף לאישור מל"ג, בסיום הלימודים בוגרי התוכנית יקבלו שני תארים (האחד במשפטים והשני בכלכלה בפילוסופיה).[1]

משפטים: תלמידי התכנית יצטרכו ללמוד 113 נ"ז בפקולטה למשפטים.

 הלימודים מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומסמינריונים בתחומי המשפט השונים: משפט חוקתי, משפט פלילי, דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני קניין, דיני משפחה ומשפט בינלאומי.הלימודים בפקולטה כוללים מרכיב בינתחומי בולט. הפקולטה מציעה שורה של קורסים מיוחדים בתחומים קשורים כגון משפט ופילוסופיה, משפט וכלכלה, משפט וחברה, משפט וספרות ועוד. הפקולטה מציעה לתלמידי הבוגר שורה של מסגרות להתנסות בעבודה קלינית, בעבודה משפטית התנדבותית, בעריכת כתבי עת משפטיים (משפטים, חוקים וכתב העת הישראלי למשפט Israel law review) ) ובסדנאות מעשיות בתחומים שונים.

 

כלכלה: תלמידי התכנית יצטרכו ללמוד כ- 45 נ"ז בפקולטה לכלכלה.[2]

 מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים מערכת מושגית, כלי חשיבה וידע, שיאפשרו להם להבין ולנתח לעומקן תופעות כלכליות. התכנית משלבת קורסים במתמטיקה, בסטטיסטיקה ובכלכלה (מיקרו ומקרו) ובמהלכה נחשפים לגישות השונות לניהול המשק.

 

פילוסופיה: תלמידי התכנית יצטרכו ללמוד 45 נ"ז בפקולטה לפילוסופיה.

התכנית מעניקה כלים לחשיבה ביקורתית, עמוקה ומאתגרת, שהיא בעלת חשיבות פרקטית בעולם המשפט. השאלות הפילוסופיות הן שאלות הנוגעות לכל תחומי החיים, ולכן הן קשורות בקשר הדוק למשפט, ששואף להסדיר במידה כזו או אחרת את כל תחומי החיים. בבסיס כל כלל משפטי ניצבים רעיונות פילוסופיים חברתיים ומוסריים. התכנית עוסקת, בין היתר, בפילוסופיה פוליטית, בפילוסופיה של המוסר ובמטפיזיקה באמצעות קורסים בהיסטוריה של הוגים ושל אסכולות שונות (מסוקרטס ועד ימינו) וכן קורסים ספציפיים לחשיבה ביקורתית (למשל לוגיקה וקריאה ביקורתית).

תכנית מכפיל 2020 מכפיל - פלייר בשפה הערבית

 

________________________________

[1] ייתכן ויחולו שינויים במבנה תכנית הלימודים והרכב התעודה.

[2] יתכנו שינויים קטנים בהיקף נקודות הזכות בהתאם לשינויים במתכונת לימודי החובה של החוג לכלכלה.